Špičkový odborník se stal ředitelem projektu BIOCEV (2.1.2013)

K 1. lednu 2013 se ředitelem projektu BIOCEV stal Pavel Martásek. Významný český badatel v oblasti biomedicíny uspěl v náročném mezinárodním výběrovém řízení. Je absolventem Univerzity Karlovy v Praze, má mnohaleté zkušenosti s výzkumem a jeho organizací ve významných výzkumných centrech ve Francii, USA a v Japonsku. Profesor Martásek chce realizovat prvotní vizi projektu, kterou je vybudování centra excelentního výzkumu jako integrální součásti evropského výzkumného a výukového prostoru a zároveň garantovat rozvoj moderních biotechnologií a biomedicíny.

Pavel Martásek je absolventem 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, jejímž je profesorem a kde rovněž dosáhl titulu doktora věd. Je členem Učené společnosti ČR. Se jménem Pavla Martáska je spojeno rozsáhlé a významné vědecké dílo v oblasti biomedicíny. O aktuálnosti jeho výzkumných prací svědčí to, že je velmi hojně citováno mezinárodní vědeckou komunitou. Profesor Martásek je mezinárodně uznávaným expertem v oblasti výzkumu plynných molekul a jejich role ve zdraví a nemoci, dále v oblasti normální a vychýlené syntézy a degradace červeného krevního barviva. Jeho hluboké znalosti metabolických drah, popis genů spojených s chorobami a studium normálních i patologických proteinů vedly ke spolupráci a primární účasti v řešení projektů v prominentních výzkumných institucích jako Institute Jacques Monod a Université Paris VII v Paříži, na univerzitách v New Yorku, v Texasu či Sendai v Japonsku.

Určující prioritou nového ředitele je využití obrovského potenciálu dvou špičkových výzkumných a vzdělávacích center České republiky, Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy v Praze, v řešení pěti základních výzkumných programů centra a v propojení špičkových servisních pracovišť s evropskými i českými výzkumnými strukturami. Pavel Martásek pojímá BIOCEV jako integrální součást otevřeného systému mezinárodně významných center vědy a moderního vědeckého vzdělávání s obrovským inovačním potenciálem, transferem technologií a reflexí do individualizované medicíny. Úloha centra při rozvoji regionu je pro něj neméně důležitá.

Kontakt: Prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc., tel. +420 224 967 755, email: pavel.martasek@biocev.eu

Press Releases — More articles