Předseda Akad. věd ČR Jiří Drahoš a držitel Nobelovy ceny za medicínu Ferid Murad navštívili výstavbu centra BIOCEV (20.6.2014)

Praha, 18. června 2014 – Kompletně dokončená hrubá stavba Energocentra, betonáž svislých konstrukcí v budově Českého centra pro fenogenomiku nebo finalizace podkladních betonů v části budoucího Biotechnologického a biomedicínského centra. S aktuálním průběhem výstavby projektu BIOCEV se během kontrolního dne stavby přišlo seznámit na dvě desítky zástupců z Akademie věd, Ministerstva školství, Univerzity Karlovy, Středočeského kraje a obce Vestec u Prahy. Rozestavěnou stavbu navštívil také profesor Ferid Murad, držitel Nobelovy ceny za medicínu z roku 1998 a člen Mezinárodní vědecké rady BIOCEV.

Z průběhu výstavby mám dobrý pocit. Jsem rád, že se podařilo dohnat zpoždění, které projekt nabral v počátečních přípravách,“ řekl profesor Jiří Drahoš, předseda Akademie věd ČR. „Dokončení hrubé stavby Energocentra bylo klíčovým bodem. Nyní jsou na řadě technologie,“ dodal profesor Drahoš. U laboratorního nábytku a digestoří byla uzavřena potřebná dokumentace a kompletní materiál byl předán Univerzitě Karlově ke schválení. Následně bude předložen Radě BIOCEV.

Neméně důležitou součástí projektu jsou IT technologie. Průběžně se realizují výběrová řízení, z nichž některá, například na dodavatele VoIP (telefonování prostřednictvím datového spojení), byla již úspěšně zakončena. Intenzivní koordinace probíhá také se sdružením CESNET, které pro BIOCEV zajišťuje kapacitní datová připojení. Významný pokrok byl učiněn také v jednáních týkajících se navýšení kapacity čističky odpadních vod, nového chodníku v Průmyslové ulici, prodloužení autobusové linky k centru nebo zřízení lokální linky mezi Ústavy AV ČR v Krči a centrem BIOCEV. Pokud stavební tým udrží současné tempo, centrum BIOCEV přivítá první vědecké týmy na jaře příštího roku. „S ohledem na srpnový termín předání staveniště dodavateli stavby se jeví konec března 2015 jako reálný termín pro dokončení stavby,“ říká zástupce ředitele pro výstavbu BIOCEV, Ing. Martin Kuthan.

„Nepochybuji o tom, že BIOCEV bude důležitým hráčem na poli českého, ale také evropského výzkumu. Jde skutečně o atraktivní projekt, jehož budoucnost stojí mimo jiné na interakci mezi vědeckými pracovníky. Vážím si možnosti navštívit vznikající centrum a těším se na jeho spuštění,“prohlásil profesor Ferid Murad, jehož poznatky a zkušenosti s podobnými projekty z USA i jinde ve světě byly cenným tématem závěrečné diskuze.

Press Releases — More articles