Korejský velvyslanec navštívil BIOCEV (12.5.2015)

Vztahy mezi Českou a Korejskou republikou se úspěšně rozvíjejí nejen v oblasti průmyslu nebo turismu, ale také ve výzkumu a vývoji. O probíhající spolupráci i nových možnostech jednali ve středu 6. května 2015 zástupci projektu BIOCEV a hlavní představitel Jižní Koreji v ČR, J. E. Moon Hayong. Klíčovými tématy bylo spolufinancování výzkumných projektů, výměna vědeckých pracovníků nebo spolupráce biotechnologických firem.

Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. je přednostou Anatomického ústavu 1. lékařské fakulty UK a zároveň vedoucím výzkumné skupiny BIOCEV – Kmenové buňky v epidermis a jejich užití v buněčné terapii. Poznatky získané v rámci jeho výzkumných aktivit jsou využitelné v diagnostice a vývoji nových terapeutických postupů, zahrnujících i tkáňové inženýrství. Významným výsledkem prof. Smetany je vývoj nové technologie transplantace kmenových buněk pokožky pro léčbu kožních defektů. Spolu s korejskými partnery se prof. Smetana již delší dobu věnuje studiu biokompatibility kovových materiálů vhodných pro budoucí užití jako implantáty.

Úspěšně se vyvíjí také spolupráce prof. MUDr. Pavla Martáska, DrSc., ředitele projektu BIOCEV s prof. Dong Sung Leem z Národní Univerzity v Jeju. Oba vědci vydali několik společných publikací týkajících se léčby vzácných onemocnění. „Prezentované příklady spolupráce naznačují, že Korea je pro nás významným partnerem a jsem rád, že velvyslanec Moon Hayong měl možnost osobně se seznámit se špičkovým zázemím a kapacitami, kterými BIOCEV disponuje. Věřím, že vzájemná spolupráce se bude i nadále úspěšně rozvíjet,“ říká prof. Martásek.

Kromě představení projektu BIOCEV a prezentace společných vědeckých aktivit se korejský velvyslanec seznámil také s historií a současnou podobou Ústavu molekulární genetiky AV ČR, garanta projektu BIOCEV. Korejského diplomata doprovázel po laboratořích UMG prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., někdejší koordinátor projektu a nyní člen Interní vědecké rady BIOCEV. „Moderní biotechnologie jsou závislé na dobrém přístrojovém vybavení a hlavně na vzdělaných a chytrých odbornících. Čechy i Korea mají oboje. Nyní je potřeba zapojit mladé vědce z domácích i korejských pracovišť do společných činností. K tomu jim může pomoci právě centrum BIOCEV, komplexní platforma pro rozvoj moderního biotechnologického průmyslu a pro urychlení aplikací molekulárně genetických metod v medicíně,“ popisuje možnosti česko-korejské spolupráce prof. Pačes.

V závěru jednání navštívil velvyslanec Moon Hayong a doprovodná delegace výstavbu centra BIOCEV ve Vestci u Prahy.

Press Releases — More articles