BIOCEV v médiích: „Karlovka“ investuje do vědy miliardy (11. 12. 2014)

V nejbližších letech chce Univerzita Karlova, jež má roční rozpočet asi osm miliard korun, rozvíjet své kampusy v Plzni a v Hradci Králové. Ale ráda by dosáhla na evropské fondy i v Praze: políčeno má na pět miliard.

PRAHA Největší tuzemská vysoká škola nemohla v minulých letech výrazněji podpořit své hlavní součásti penězi z EU. Důvod? Většina fakult sídlí v „bohaté“ metropoli. To by se mělo v dalším období změnit: díky pravidlům nového operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

„Je již jasné, že budeme předkládat jeden velký nosný projekt. Analyzujeme požadavky fakult, zejména pražských, kde bychom chtěli provést úpravy objektů pro rozvoj vědecké a vzdělávací činnosti a posílit přístrojové vybavení. Nepřemýšlíme o nových stavbách, ale raději chceme investovat do technologií a do lidí,“ řekl LN rektor Tomáš Zima.

Až 18 miliard pro Prahu?

O tom, kolik peněz půjde do hlavního města, se debatuje. „Jestliže se prostředky alokované do Prahy budou pohybovat kolem 15 až 18 miliard, byli bychom rádi, kdyby se UK– vzhledem ke svému významu a vědeckému potenciálu – dostala k částce čtyř pěti miliard. To je rámec, v němž bychom rádi předložili projekty týkající se Prahy,“ říká Zima, jenž předsedá České konferenci rektorů. Z nového operačního programu pro léta 2014 až 2020 chce univerzita dokončit i oba mimopražské kampusy. Už v lednu předvede na ministerstvu školství projekt Mephared II asi za 2,2miliardy, který by v Hradci Králové navázal na první fázi, jíž byl vznik zázemí tamní lékařské a farmaceutické fakulty. Dalším je komplex UniMec a Biomedicínské centrum na lékařské fakultě v Plzni. V končícím operačním programu Výzkum a vývoj pro inovace, v němž hrozí Česku podle informací LN nedočerpání asi osmi miliard, dosáhla Karlova univerzita na skromnější podporu. „Naše projekty bych rozdělil na dva balíčky. Jedním jsou mimopražské investice, jichž je za 1,2 miliardy, a pak je tu druhý balíček: takzvaná pražská výzva (v Bruselu vyjednaná výjimka, kdy mohly i pražské školy dosáhnout na zbývající peníze – pozn. red.). V té jsme získali jednu miliardu na financování jedenácti projektů z osmi fakult. Ty jsou zaměřeny především na obnovení přístrojové infrastruktury a na rekonstrukci objektů,“ říká Zima s dovětkem, že tato výzva má dost napjatý harmonogram. Mimo Prahu již pořídila UK projekty za 1,2 miliardy. Jde o první etapu výstavby kampusů v Plzni a Hradci Králové. „Byli bychom rádi, kdyby se nám je v dalším období povedlo dokončit a do kampusů přestěhovat jak lékařskou fakultu v Plzni, tak v Hradci,“ plánuje UK. V Hradci by se měli lékaři i farmaceutická fakulta přemístit do areálu v blízkosti fakultní nemocnice a Univerzity obrany. Uvolněné objekty budou moci fakulty po roce 2020 použít k jiným účelům.

Novinky z Prahy a okolí

Univerzita Karlova spolu s ústavy Akademie věd též buduje ve Vestci u Prahy vědecké centrum BIOCEV za 2,3 miliardy. Tři přírodovědně orientované fakulty navíc připravují projekt Albertov za další dvě miliardy: Biocentrum má být klíčovým pracovištěm „přístrojově náročných technologií“ a Globcentrum by mělo studovat téma globálních změn. Univerzita nedávno představila i miliardový projekt víceúčelového sportoviště na pražském Veleslavíně. Tam vznikne hala pro 2500 diváků, stadion, ale i hokejové hřiště a plavecký bazén. Rektor Zima říká: „Počítáme s tím, že areál bude ve volném čase k dispozici i veřejnosti.“

Zdroj: 11.12.2014 | Lidové noviny | Strana 4 | Domov

Biocev in Media — More articles