BIOCEV in Media: Funkční genomika pro medicínu (ČRo 3 – Vltava) (9.11.2012)

Jakou úlohu hrají jednotlivé geny v našem organismu? Jakou hrají roli samy o sobě a jak se ovlivňují navzájem? To vše studuje tzv. funkční genomika.

Vědci už přečetli genetickou informaci neboli genom mnoha organismů, včetně člověka, a studují jak strukturu, tak funkci jednotlivých genů, aby jednou mohli získané poznatky v širší míře využít pro lepší léčení různých chorob.

Poznat konkrétní funkce jednotlivých genů, jejich vzájemné ovlivňování a spolupůsobení je však velmi náročné. Je totiž potřeba jejich působení studovat nejen v rámci jednotlivých buněk, ale ve velmi složitém prostředí celého organismu. Přesně to si klade za cíl vědní obor nazývaný funkční genomika.

O jejím významu a nadějích, které se do ní kladou, svědčí i skutečnost, že právě funkční genomika se stala prvním výzkumným programem zahájeným v rámci nově vznikajícího biotechnologického a biomedicínského centra BIOCEV. Koordinátorem programu je docent RNDr. Radislav Sedláček z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd, kterého se Jana Olivová zeptala na podrobnosti.

Celý záznam si poslechněte ZDE.

Zdroj: http://www.rozhlas.cz/mozaika/veda/_zprava/1134998

 

Biocev in Media — More articles