Struktura a funkce buňky v normě a v patologii – Integrativní biologie a patologie

Struktura a funkce buňky v normě a v patologii – Integrativní biologie a patologie

MUDr. Zdeněk Kostrouch, CSc.

MUDr. Zdeněk Kostrouch, CSc. — Vedoucí projektu

O nás

Skupina je zaměřena na použití bezobratlých modelových systémů a pokročilé informatiky k identifikaci a analýze regulačních kaskád, které určují normální vývoj a metabolismus živočichů a mají kritické role v lidských onemocněních. Projekty cílí na regulační mechanismy zahrnující jaderné receptory a proteiny, které přenáší nebo modulují jejich funkci.

Modelové systémy používané v našem výzkumu zahrnují hlístice (Caenorhabditis elegans a další Rhabditidae), ploštěnce (Schmidtea mediterranea) a diblastické druhy – medúzy, (Tripedalia cystophora, Aurelia aurita), korály, mořské sasanky, houbovce a vločkovce). Souběžně s výzkumem prováděným na modelových organismech je prováděn výzkum na savčích buněčných kulturách a vzorcích lidských tkání.

 

Výzkumné cíle:

  • Identifikace konzervovaných regulačních mechanismů zahrnujících jaderné receptory a proteiny, které přenášejí nebo modulují jejich funkci.
  • Analýza paralelních (ortologních) mechanismů v buňkách savců a v lidských tkáních včetně nádorů.
     

Projekty:

  1. Regulace metabolismu a vývoje na bázi evoluce druhoústých živočichů.
  2. Regulační sítě jaderných receptorů nematod (hlístic).
  3. Jaderné receptory v nádorech.
  4. Interaktory regulačních cest zahrnujících jaderné receptory – regulační RNA, endokrinní rozpojovače (disruptors) a funkčně sdílené proteiny.

 

Více informací o skupině najdete v přiloženém souboru PDF (v Aj) nebo na http://biocev.lf1.cuni.cz

Další informace najdete v angličtině na stránce www.phenogenomics.cz nebo na stránkách skupiny Stopka Lab

Tým

MUDr. Zdeněk Kostrouch, CSc.

MUDr.
Zdeněk Kostrouch, CSc.

Vedoucí skupiny Struktura a funkce buňky v normě a v patologii - Integrativní biologie a patologie (5.2.4.); Vedoucí laboratoře molekulární patologie (1. LF UK v Praze)

zdenek.kostrouch@lf1.cuni.cz
+420325873020

MUDr.
Marta Kostrouchová, CSc.

Vedoucí skupiny Struktura a funkce buňky v normě a v patologii - Integrativní biologie a patologie (5.2.4.); Vedoucí Laboratoře molekulární biologie a genetiky (1. LF UK v Praze)

marta.kostrouchova@lf1.cuni.cz
+420325873017, +420325873019