Oddělení transgenních modelů nemocí

Oddělení transgenních modelů nemocí

Doc. Dr. Radislav Sedláček, Ph.D.

Doc. Dr. Radislav Sedláček, Ph.D. — Vedoucí projektu

O nás

Laboratoř se zabývá vývojem nových modelů nemocí pomocí moderních transgenních technologií a soustřeďuje se na výzkum fyziologické a patologické role vybraných proteáz, tj. proteolytických enzymů, které se specificky podílejí nejen na vývoji různých tkání, ale jsou spoluzodpovědné například za vývoji mmunitních chorob, zánětů nebo rakovinových procesů.

Výzkumné projekty se zaměřují na studium procesů spojených s vývojem zánětu a fibrózy jater. V těchto procesech zkoumáme funkci metaloproteináz rodin MMP a ADAM a jejich inhibitorů. Studujeme zejména úlohu ADAM10 při regeneraci, zánětu a vývoji fibrózy v játrech pomocí myšího modelu, který je kondicionálně deficientní pro gen proteinázy ADAM10 v  játrech. Vytváříme transgenní myšší modely pro studium role aktivace jaterních hvězdicových buněk (HSC) a myofibroblastů v jaterní fibrogenezi.

Podrobnější informace jsou k dispozici v anglické verzi stránek.


Fig. 1. Compromised epithelial barrier function in Mmp-19-/- mice. Confocal microscopy images of MUC2 expression in the colon mucus layer of WT and Mmp-19-/- mice.
Fig. 3. Compromised epithelial barrier function in Mmp-19-/- mice. Confocal microscopy images of MUC2 expression in the colon mucus layer of WT and Mmp-19-/- mice.
 

Aktuality

Akce

Tým

Doc. Dr. Radislav Sedláček, Ph.D.

Doc. Dr.
Radislav Sedláček, Ph.D.

Člen rady BIOCEV, Vedoucí programu Funkční genomika, Vedoucí infrastruktury České centrum pro fenogenomiku (CCP)

radislav.sedlacek@img.cas.cz
+420325873243

Mgr.
Jan Procházka, Ph.D.

Zástupce vedoucího skupiny
Vedoucí fenotypizačního modulu CCP

jan.prochazka@img.cas.cz
+420325873259, +420325873262

Mgr.
Gizela Koubková, Ph.D.

Vědecký asistent; Systematická fenotypizace myších a potkaních mutantních modelů k anotaci funkce genů

gizela@img.cas.cz
+420325873242

RNDr.
Karel Chalupský, Ph.D.

Vedoucí biochemické platformy; Phenogenomics: Systematic phenotypic analysis of mice and rat mutant models for the annotation of gene function

karel.chalupsky@img.cas.cz
+420325873244, +420325873232

RNDr.
Irena Jeníčková, Ph.D.

irena.barnetova@img.cas.cz
+420325873256

RNDr.
Milan Reiniš, CSc.

milan.reinis@img.cas.cz

RNDr.
Marie Indrová, CSc.

Research fellows

marie.indrova@img.cas.cz
+420325873206

RNDR.
Petr Kašpar, CSc.

petr.kaspar@img.cas.cz
+420325873249

Mgr.
Jolana Turečková, Ph.D.

jolana.tureckova@img.cas.cz
+420325873259

Silvia Petrezselyová, Ph.D.

silvia.petrezselyova@img.cas.cz
+420325873259

M.Sc.
Goretti Aranaz Novaliches

goretti.aranaz@img.cas.cz
+420325873239

Mgr.
Kateřina Jeřábková

katerina.jerabkova@img.cas.cz
+420325873254