Molekulární mechanismy tvorby savčích pohlavních buněk

Molekulární mechanismy tvorby savčích pohlavních buněk

Ing. Zdeněk Trachtulec, Ph.D.

Ing. Zdeněk Trachtulec, Ph.D. — Vedoucí projektu

O nás

Projekt se zabývá studiem genetických interakcí během spermatogeneze a oogeneze u myší a potkanů významných pro studium různých typů lidské neplodnosti.

Cíle:

  • analýzy genů regulujících vývoj pohlavních buněk ve varlatech a vaječnících, mezidruhové rozdíly a podobnosti důležité pro translační studie
  • analýzy interakcí a nekompatibilit genů germinálních buněk varlat a vaječníků
  • vývoj a analýzy modelů pro studium poruch tvorby zárodečných buněk (úplné a částečné zástavy v různých fázích vývoje), omezené plodnosti (např. redukované množství spermií neboli oligospermia) a poruch reprodukčního věku (zástavy tvorby pohlavních buněk měnící se v čase)

Pro více informací o výzkumných cílech skupiny prosím navštivte anglickou verzi stránek BIOCEV nebo stránky www.phenogenomics.cz.

Aktuality

Publikace

2017

Mihola O, Trachtulec Z: A Mutation of the Prdm9 Mouse Hybrid Sterility Gene Carried by a Transgene. Folia Biol (Praha) 2017 63(1): 27-30.

2016

Balcova M, Faltusova B, Gergelits V, Bhattacharyya T, Mihola O, Trachtulec Z, Knopf C, Fotopulosova V, Chvatalova I, Gregorova S, Forejt J: Hybrid Sterility Locus on Chromosome X Controls Meiotic Recombination Rate in Mouse. PLoS Genet 2016 12(4): e1005906.

2015

Baker CL, Petkova P, Walker M, Flachs P, Mihola O, Trachtulec Z, Petkov PM, Paigen K: Multimer Formation Explains Allelic Suppression of PRDM9 Recombination Hotspots. PLoS Genet 2015 11(9): e1005512.

2014

Flachs P, Bhattacharyya T, Mihola O, Piálek J, Forejt J, Trachtulec Z: Prdm9 incompatibility controls oligospermia and delayed fertility but no selfish transmission in mouse intersubspecific hybrids. PLoS One 2014 9(4): e95806.

2012

Flachs P, Mihola O, Simecek P, Gregorova S, Schimenti JC, Matsui Y, Baudat F, de Massy B, Pialek J, Forejt J, Trachtulec Z: Interallelic and Intergenic Incompatibilities of the Prdm9 (Hst1) Gene in Mouse Hybrid Sterility. PLoS Genetics 2012 8(11): e1003044.

Forejt J, Pialek J, Trachtulec Z: Hybrid male sterility genes in the mouse subspecific crosses. Evolution of the House Mouse. In: Macholan M, Ed. Macholan M, at all, Cambridge University Press 2012, 482-503.

2009

Mihola O, Trachtulec Z, Vlcek C, Schimenti JC, Forejt J: A mouse speciation gene encodes a meiotic histone H3 methyltransferase. Science 2009 323(5912): 373-5.

2008

Gregorová S, Divina P, Storchova R, Trachtulec Z, Fotopulosova V, Svenson KL, Donahue LR, Paigen B, Forejt J: Mouse consomic strains: exploiting genetic divergence between Mus m. musculus and Mus m. domesticus subspecies. Genome Res 2008 18(3): 509-15.

Trachtulec Z, Vlcek C, Mihola O, Gregorova S, Fotopulosova V, Forejt J: Fine haplotype structure of a chromosome 17 region in the laboratory and wild mouse. Genetics 2008 178(3): 1777-84.

2007

Mihola O, Forejt J, Trachtulec Z: Conserved alternative and antisense transcripts at the programmed cell death 2 locus. BMC Genomics 2007 8: 20.

2005

Trachtulec T, Mihola O, Vlček Č, Himmelbauer H, Pačes V, Forejt J: Positional cloning of the Hybrid sterility 1 gene: fine genetic mapping and evaluation of two candidate genes. Biological Journal of the Linnean Society 2005 84(3): 637-641.

Vyskocilova M, Trachtulec Z, Forejt J, Pialek J: Does geography matter in hybrid sterility in house mice? Biological Journal of the Lennean Society 2005 84(3): 663-674.