Mechanismy remodelace chromatinové struktury během rozhodování o buněčném osudu

Mechanismy remodelace chromatinové struktury během rozhodování o buněčném osudu

Prof. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D.

Prof. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D. — Vedoucí projektu

O nás

Projekt je zaměřen na studium funkce jaderné chromatin-remodelující ATPázy Smarca5 (Snf2h, MommeD4, Iswi) ve vývoji krvetvorby z krvetvorné kmenové buňky. Projekt se dále soustředí na studium krvetvorných transkripčních faktorů, které interagují se Smarca5 a na studium jejich cílových programů. 

Vedle fyziologických funkcí Smarca5, jež patří mezi klíčové molekuly ovlivňující:

1) strukturu chromatinu,

2) jeho dostupnost transkripčním faktorům a tím i

3) přenos genetické informace, je projekt také zaměřen na studium poruch těchto procesů, jež se uplatňují u nádorové krvetvorby.

 

Cíle výzkumu:

  • Objasnit mechanizmy chromatinové remodelace v průběhu vývoje organizmu ve vztahu k Smarca5.
  • Objasnit roli Smarca5 v krvetvorné diferenciaci s využitím kondiciálních tkáňově-specifických delečních a transgenních myších mutantů.
  • Vzhledem ke vztahu Smarca5 (a vazebným partnerům Smarca5) ke krevním malignitám bude role tohoto proteinu studována v nádorových buňkách s pomocí křížení s myšími modely akutní leukemie a solidních tumorů.

.

Další informace najdete v angličtině na stránce www.phenogenomics.cz nebo na stránkách skupiny Stopka Lab.

Tým

Prof. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D.

Prof. MUDr.
Tomáš Stopka, Ph.D.

Vedoucí skupiny Mechanismy remodelace chromatinové struktury během rozhodování o buněčném osudu

tomas.stopka@lf1.cuni.cz
+420325873001

Mgr.
Petra Bašová, Ph.D.

petra.basova@lf1.cuni.cz
+420325873003

Mgr.
Juraj Kokavec, Ph.D.

juraj.kokavec@lf1.cuni.cz
+420325873002

Mgr.
Vojtěch Kulvait, Ph.D.

vojtech.kulvait@lf1.cuni.cz
+420325873002