Kondicionální mutanty myší jako nástroj pro studium genetických poruch a fyziologie oka

Kondicionální mutanty myší jako nástroj pro studium genetických poruch a fyziologie oka

RNDr. Zbynek Kozmik , CSc.

RNDr. Zbynek Kozmik , CSc. — Vedoucí projektu

O nás

Projekt je zaměřen na vývoj a studium nových transgenních myších linií s časově podmíněnou aktivitou Cre rekombinázy a využití systematických genových delecí ke studiu funkce očních tkání.

Zrak je velmi důležitým smyslem většiny živočichů, včetně lidí. Přitom genetický původ a evoluce oka nejsou ještě zdaleka objasněné. Tato okolnost trápila již zakladatele evoluční teorie Charlese Darwina, který se problému evoluce oka věnoval ve svém klíčovém díle „O původu druhů“. V přírodě je možné pozorovat neuvěřitelně pestrou škálu různých typů očí. Je téměř neuvěřitelné, že za vznik nejroztodivnějších druhů očí obratlovců i bezobratlých jsou často zodpovědné stejné geny. V našem oddělení používáme pro studium vzniku a vývoje očí moderní metody molekulární, buněčné a vývojové biologie a genetiky. Evoluci a embryonální vývoj oka zkoumáme převážně na modelech myši, kopinatce a medúzy. Naše výsledky pomohou objasnit evoluci oka jako orgánu zraku a také přispět k porozumění vzniku genetických poruch zraku u člověka.

Více informací ZDE

 

 

 

Publikace

2018

Fujimura N, Kuzelova A, Ebert A, Strnad H, Lachova J, Machon O, Busslinger M, Kozmik Z: Polycomb repression complex 2 is required for the maintenance of retinal progenitor cells and balanced retinal differentiation. Dev Biol 2018 433(1): 47-60.

2017

Pantzartzi CN, Pergner J, Kozmikova I, Kozmik Z: The opsin repertoire of the European lancelet: a window into light detection in a basal chordate. Int J Dev Biol 2017 61(10-11-12): 763-772.

2016

Antosova B, Smolikova J, Klimova L, Lachova J, Bendova M, Kozmikova I, Machon O, Kozmik Z: The Gene Regulatory Network of Lens Induction Is Wired through Meis-Dependent Shadow Enhancers of Pax6. PLoS Genet 2016 12(12): e1006441.

Fujimura N: WNT/β-Catenin Signaling in Vertebrate Eye Development. Front Cell Dev Biol 2016 4: 138

Tým

RNDr. Zbynek Kozmik , CSc. RNDr. Zbynek Kozmik , CSc.

RNDr.
Zbynek Kozmik , CSc.

Vedoucí skupiny Kondicionální mutanty myší jako nástroj pro studium genetických poruch a fyziologie oka

zbynek.kozmik@img.cas.cz
+420325873101