Transportéry draslíku v regulaci buněčného cyklu, pH a odpovědi na stres nižších eukaryot

Transportéry draslíku v regulaci buněčného cyklu, pH a odpovědi na stres nižších eukaryot

RNDr. Hana Sychrová, DrSc.

RNDr. Hana Sychrová, DrSc. — Vedoucí projektu

O nás

Projekt se zabývá studiem regulační dráhy ovlivňující vzájemnou spolupráci a koordinaci aktivit transportérů kationtů alkalických kovů a protonů přes plazmatické membrány a membrány organel modelové kvasinky S. cerevisiae a dalších, tzv. nekonvenčních či patogenních kvasinek.

Výzkumné cíle:

  • Výzkum regulačních drah přispívajících ke koordinaci transportérů kationtů alkalických kovů a protonů v plazmatické membráně a membránách organel kvasinek s možností aplikace v biomedicíně (je známa široká škála onemocnění způsobených nerovnováhou v homeostázi K+ a H+), příp. v zemědělství
  • Izolace a charakterizace nových genů a jejich produktů, které se podílejí na unikátních vlastnostech některých nekonvenčních kvasinek s možným využitím v biotechnologiích.
  • Charakterizace transportérů přispívajících k virulenci patogenních kvasinek.

 Podrobnější informace naleznete na internetových stránkách laboratoře.

Aktuality

Akce

Publikace

2017

Kodedová M., Sychrová H. Synthetic antimicrobial peptides of the halictines family disturb the membrane integrity of Candida cells. Biochimica et Biophysica Acta – Biomembranes 2017, 1859, 1851-1858

Rosas-Santiago P., Lagunas-Gomez D., Yáñez-Domínguez C., Vera-Estrella R., Zimmermannová O., Sychrová H., Pantoja O. Plant and yeast cornichon possess a conserved acidic motif required for correct targeting of plasma membrane cargos. Biochimica et Biophysica Acta – Molecular Cell Research 2017, 1864, 1809-1818

2016

Kodedová M., Sychrová H. High-throughput fluorescence screening assay for the identification and comparison of antimicrobial peptides’ activity on various yeast species. Journal of Biotechnology 2016, 233, 26-33

Hušeková B., Elicharová H., Sychrová H. Pathogenic Candida species differ in the ability to grow at limiting potassium concentrations. Canadian Journal of Microbiology 2016, 62, 394-401

2015

Kodedová M., Sychrová H. Changes in the sterol composition of the plasma membrane affect membrane potential, salt tolerance and the activity of multidrug resistance pumps in Saccharomyces cerevisiae. PLoS ONE 2015, 10, e0139306

Papoušková K., Jiang L., Sychrová H. Vcx1 and ESCRT components regulate intracellular pH homeostasis in the response of yeast cells to calcium stress. FEMS Yeast Research 2015, 15, fov007

2014

Elicharová H., Sychrová H. Fluconazole affects the alkali-metal-cation homeostasis and susceptibility to cationic toxic compounds of Candida glabrata . Microbiology 2014, roč. 160, 8, p. 1705-1713. ISSN 1350-0872.

Herrera R., Álvarez M. C., Gelis S., Kodedová M., Sychrová H., Kschischo M., Ramos J. Role of Saccharomyces cerevisiae Trk1 in stabilization of intracellular potassium content upon changes in external potassium levels. Biochimica et Biophysica Acta – Biomembranes 2014, 1838, 127-133

Tým

RNDr. Hana Sychrová, DrSc.

RNDr.
Hana Sychrová, DrSc.

Vedoucí skupiny Transportéry draslíku v regulaci buněčného cyklu, pH a odpovědi na stres nižších eukaryot

hana.sychrova@fgu.cas.cz

RNDr.
Marie Kodedová, Ph.D.

vědecký pracovník

marie.kodedova@fgu.cas.cz
+420325873503, +420325873501

Výuka

Alumni

jméno název práce typ práce termín
Anna-Marie Makarova Studium účinku antimikrobiálních peptidů na Saccharomyces cerevisiae a další druhy kvasinek diplomová práce
Lucie Winterová Homeostáza vnitrobuněčného pH v patogenních kvasinkách Candida albicans a Candida glabrata diplomová práce