Imunizace proti nádorům vyvolaným lidskými viry

Imunizace proti nádorům vyvolaným lidskými viry

RNDr. Michal Šmahel, Ph.D.

RNDr. Michal Šmahel, Ph.D. — Vedoucí projektu

O nás

Projekt je zaměřen na optimalizaci DNA imunizace proti nádorům vyvolaným lidskými papilomaviry (HPV). Pro zvýšení účinnosti této protinádorové vakcinace jsou sestrojovány různé fúzní geny, které exprimují antigeny s příznivými vlastnostmi, např. s vloženými silnými univerzálními pomocnými epitopy nebo s buněčnou lokalizací směřující antigeny do drah molekul MHC I. nebo II. třídy. Probíhají také pokusy o zvýšení protinádorového účinku DNA imunizace kombinací s jinými imunoterapeutickými přístupy – zablokováním imunitních inhibičních receptorů monoklonálními protilátkami a aktivací toll-like receptorů jejich ligandy.

DNA vakcíny podávané genovou pistolí jsou zaměřeny hlavně proti virovému onkoproteinu E7, který představuje nádorově specifický antigen. Dále je imunizace namířena proti legumainu, který je nadměrně exprimován v M2-polarizovaných makrofázích podporujících nádorový růst, a proti markerům nádorových kmenových buněk (Sox2 a Aurka). Účinnost imunoterapie je testována na modelech myších nádorů, které jsou v laboratoři rovněž vyvíjeny, včetně odvození linií nádorových buněk se sníženou expresí molekul MHC I. třídy. Protože toto snížení je jedním z nejčastějších mechanismů úniku nádorů před imunitou hostitele, může přispívat k omezenému léčebnému účinku imunoterapie nádorů v klinických studiích. Pro studium faktorů, které ovlivňují účinek imunoterapie nádorů, jsou myší onkogenní buněčné linie modifikovány systémem CRISPR/Cas-9 a jsou analyzovány imunitní reakce vyvolané imunoterapií. Faktory ovlivňující účinek imunoterapie budou studovány i na vzorcích lidských nádorů. U některých lidských onkogenních virů jsou zkoumány také interakce s plasmacytoidními dendritickými buňkami.

Možnosti spolupráce:

V rámci projektu lze spolupracovat s výzkumnými laboratořemi, které studují nádorovou imunologii, imunoterapii nádorových onemocnění a nádorové únikové mechanismy. Rovněž je vítána spolupráce s klinickými institucemi, které se zajímají o imunitní reakce u pacientů s nádorovými onemocněními nebo které provádějí klinické studie imunoterapie nádorů. Dále je možné spolupracovat s farmakologickými společnostmi v oblasti preklinického testování kombinované protinádorové terapie, která zahrnuje imunoterapii, zejména zablokování imunitních inhibičních receptorů. V těchto studiích může skupina dr. Šmahela nabídnout modely myších nádorů se sníženou expresí molekul MHC I. třídy a analyzovat imunitní reakce pomocí testů ELISPOT a ELISA, imunohistochemického barvení nádorů a fenotypizace imunitních buněk infiltrujících nádor pomocí průtokové cytometrie.

Další informace: Laboratoř imunoterapie

Aktuality

Akce

Publikace

2017

Šmahel M. (2017): PD-1/PD-L1 Blockade Therapy for Tumors with Downregulated MHC Class I Expression. Int. J. Mol. Sci. 18 (6): pii: E1331

Šmahelová J., Kaštánková I., Poláková K.M., Klamová H., Zemanová K., Tachezy R., Hamšíková E., Šmahel M. (2017): Expression of genes encoding centrosomal proteins and the humoral response against these proteins in chronic myeloid leukemia. Oncol. Rep. 37 (1): 547-554.

2016

Kaštánková I., Poláková I., Dušková M., Šmahel M. (2016): Combined cancer immunotherapy against Aurora kinase A. J. Immunother. 39 (4): 160-170.

2015

Vaculík P., Plchová H., Moravec T., Hoffmeisterová H., Čeřovská N., Šmahel M. (2015). Potato virus X displaying the E7 peptide derived from human papillomavirus type 16: a novel position for epitope presentation. Plant Cell Tiss. Org. Cult. 120 (2): 671-680.

2014

Poláková I., Dušková M., Šmahel M. (2014): Antitumor DNA vaccination against the Sox2 transcription factor. Int. J. Oncol. 45 (1): 139-146.

Šmahel M., Dušková M., Poláková I., Musil J. (2014): Enhancement of DNA vaccine potency against legumain. J. Immunother. 37 (5): 293-303.

Šmahel M., Poláková I., Dušková M., Ludvíková V., Kaštánková I. (2014): The effect of helper epitopes and cellular localization of an antigen on the outcome of gene gun DNA immunization. Gene Ther. 21 (2): 225-232.

2013

Čeřovská N., Moravec T., Hoffmeisterová H., Plchová H., Synková H., Poláková I., Dušková M., Šmahel M. (2013). Expression of a recombinant Human papillomavirus 16 E6GT oncoprotein fused to N-and C-termini of Potato virus X coat protein in Nicotiana benthamiana. Plant Cell Tiss. Org. Cult. 113 (1): 81-90.

Tým

RNDr. Michal Šmahel, Ph.D.

RNDr.
Michal Šmahel, Ph.D.

Vedoucí skupiny Imunizace proti nádorům vyvolaným lidskými viry

michal.smahel@natur.cuni.cz
+420325873921, +420325873947