Identifikace cílů pro diagnostiku a terapii nádorových onemocnění asociovaných s lidskými viry

Identifikace cílů pro diagnostiku a terapii nádorových onemocnění asociovaných s lidskými viry

RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D.

RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D. — Vedoucí projektu

O nás

Projekty této skupiny se zaměřují zejména na epidemiologii a molekulární biologii HPV (lidských papilomavirů) a diagnostiku a imunoprofilování nádorů indukovaných HPV. Tento tým vyvinul řadu přístupů k charakterizaci virové etiologie nádorů.

V poslední době se zaměřil na nádory hlavy a krku (HNC), na nichž se HPV etiologicky podílí. Na rozdíl od karcinomů děložního hrdla, které jsou téměř vždy spojené s infekcí HPV, HNC HPV pozitivní a negativní představují jedinečný model pro studium rakoviny, která je způsobena odlišnými molekulárními mechanismy – mechanismem souvisejícím s virem a mechanismem na viru nezávislém. V tomto „modelu“ jsou expresní miRNA profily hodnoceny ve vztahu k etiologii onemocnění a prognóze, a to s cílem vybrat miRNA, které by mohly být léčebnými a diagnostickými znaky pro specifickou skupinu HNC. Kromě toho bylo prokázáno, že charakterizace imunitní odpovědi je důležitým prognostickým nástrojem pro řadu karcinomů, který je potenciálně ještě důležitější než současný systém klasifikace nádorových onemocnění. Dalším zaměřením výzkumného týmu je imunoprofilování imunitních buněk periferní krve a imunitních buněk infiltrujících HNC. Výsledky studií by mohly pomoci identifikovat nové cíle pro léčebné strategie, a to včetně imunoterapie rakoviny a též zlepšit chápání patofyziologie virem indukovaných nádorů.

 

Možnosti spolupráce

Pro práci tohoto týmu je nutná velmi úzká spolupráce s klinickými pracovníky. Skupina má dlouholeté zkušenosti s analýzou různých klinických vzorků, a to pro následné molekulární metody i pro sérologické testy. Kromě toho má také zkušenosti s prováděním klinických studií. Výsledky studií mohou být případně použity pro vývoj diagnostických testů a potenciálně jako cíle pro terapeutické strategie včetně imunoterapie.

Publikace

2014

Lukesova E, Boucek J, Rotnaglova E, Salakova M, Koslabova E, Grega M, Eckschlager T, Rihova B, Prochazka B, Klozar J, Tachezy R. High level of Tregs is a positive prognostic marker in patients with HPV-positive oral and oropharyngeal squamous cell carcinomas. Biomed Res Int. 2014;2014:303929.

2013

Tachezy R, Smahelova J, Kaspirkova J, Salakova M. Human papillomavirus Type-Specific Prevalence in the Cervical Cancer Screening Population of Czech Women. Plos One, 2013, 8, 11, e79156.

Koslabova E, Hamsikova E, Salakova M, Klozar J, Foltynova E, Salkova E, Rotnaglova E, Ludvikova V, Tachezy R. Markers of HPV infection and survival in patients with head and neck tumors. Int J Cancer, 133, 8, 1832-9, 2013.

2011

Rotnaglova E, Tachezy R, Salakova M, Prochazka B, Koslabova E, Vesela E, Ludvikova V, Hamsikova E, Klozar J. HPV infection in tonsillar cancer: prognostic significance and clinically relevant markers. Int J Cancer, 129, 101, 2011.

Tým

RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D.

RNDr.
Ruth Tachezy, Ph.D.

Vedoucí skupiny Identifikace cílů pro diagnostiku a terapii nádorových onemocnění asociovaných s lidskými viry

ruth.tachezy@uhkt.cz
+420325873922
RNDr. Martina Saláková, Ph.D.

RNDr.
Martina Saláková, Ph.D.

martina.salakova@natur.cuni.cz
+420325873920
Bc. Kristýna Klečáková

Bc.
Kristýna Klečáková

klecakok@natur.cuni.cz
+420325873947
Bc. Natálie Dalewská

Bc.
Natálie Dalewská

dalewska@hotmail.cz
+420325873947