Biogeneze a funkce buněčných organel u patogenních prvoků

Biogeneze a funkce buněčných organel u patogenních prvoků

Prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D.

Prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D. — Vedoucí projektu

O nás

Projekt je zaměřen na funkční studium genů a jejich produktů, souvisejících s biogenezí a funkcí specifických organel jako jsou vysoce modifikované mitochondrie zvané hydrogenosomy a mitosomy, které byly nalezeny u některých parazitů. Výzkum těchto unikátních buněčných struktur přinese nové poznatky, využitelné pro vývoj nových postupů v léčbě parazitických onemocnění a rovněž originální informace z hlediska poznání diverzity eukaryotické buňky.

Cíle:

  • Mapování specifických buněčných funkcí, které mají vztah k patogenitě a parazitickému způsobu života u vybraných druhů parazitických prvoků. Pozornost bude věnována především organizmům adaptovaným k anaerobnímu prostředí a intracelulárním parazitům.
  • Vyhledávání a výzkum jedinečných metabolických drah a specifických modifikací organel a dalších subbuněčných struktur ve vztahu k interakcím mezi hostitelem a parazitem, identifikace potenciálních cílů pro antiparazitární zásah

WEB LABORATOŘE

Aktuality

Tým

Prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D.

Prof. RNDr.
Jan Tachezy, Ph.D.

Místopředseda Rady BIOCEV, Vedoucí výzkumného programu Buněčná biologie a virologie

jan.tachezy@natur.cuni.cz
+420325873908
Doc. RNDr. Ivan Hrdý, Ph.D.

Doc. RNDr.
Ivan Hrdý, Ph.D.

ivan.hrdy@natur.cuni.cz
+420325873912

Mgr.
Vojtěch Žárský

zarskyv@gmail.com
+420325873946