Polymerní nanoterapeutika pro léčbu nádorových a infekčních onemocnění

Polymerní nanoterapeutika pro léčbu nádorových a infekčních onemocnění

RNDr. Tomáš Etrych, Ph.D.

RNDr. Tomáš Etrych, Ph.D. — Vedoucí projektu

O nás

Projekt je zaměřen na studium nových typů polymerních konjugátů biologicky aktivních látek určených pro léčbu různých typů onkologických, infekčních a zánětlivých onemocnění s potenciálním využitím v humánní medicíně.

Struktura navrhovaných konjugátů vychází z biokompatibilních hydrofilních nebo amfifilních polymerních nosičů, lišících se složením, valencí funkčních skupin či architekturou polymerního řetězce, na které jsou přes stabilní nebo biodegradovatelné spojky vázány různé druhy substancí s biologickou aktivitou jako jsou např. kancerostatika, peptidové či proteinové antigeny, protilátky, nukleové kyseliny, inhibitory aj.

Aplikační portfolio vyvýjených materiálů může být dále rozšířeno zabudováním fluorescenčních, radioisotopových či kontrastních látek do jejich struktur, čehož lze s výhodou využít např. při diagnostice nádorových onemocnění nebo obrazově naváděné chirurgii. Při řešení projektu budou využity jak moderní syntetické, polymerizační a biokonjugační postupy vedoucí k přípravě vysoce definovaných „na míru šitých“ materiálů, tak sofistikované fyzikálně-chemické a analytické techniky umožňující jejich precizní charakterizaci.

Výzkumné cíle

  • Vývoj nových typů vodorozpustných a samouspořádaných nadmolekulárních polymerních nosičů léčiv a kontrastních látek pro terapii a diagnostiku onkologických a zánětlivých onemocnění
  • Vývoj pokročilých antigenních vakcín sestávajících nanočásticového polymerního nosiče, peptidového antigenu a syntetického adjuvancia pro profilaxi infekčních onemocnění a personalizovanou terapii nádorových onemocnění
  • Vývoj vysokomolekulárních polymerních nosičů kancerostatik a imunoterapeutik pro kombinovanou chemo/imuno terapii onkologických onemocnění
  • Vývoj nových typů syntetických polykationtů a reaktivních hydrofilních polymerů umožňujících komplexaci či kovalentní navázání nukleových kyselin využitelných při terapii nádorových a dědičných onemocnění

Publikace

2018

W. Islam, J. Fang, T.Etrych, P. Chytil, K. Ulbrich, A.Sakoguchi,K. Kusakabeb, H.  Maeda, HPMA copolymer conjugate with pirarubicin: In vitro and ex vivo stability and drug release study, International Journal of Pharmaceutics 536 (2018) 108-118

M. Studenovsky, L. Sivak, O. Sedlacek, R. Konefal, V. Horkova, T. Etrych, M. Kovar, B. Rihova, M. Sirova,  Polymer nitric oxide donors potentiate the treatment of experimental solid tumours by increasing drug accumulation in the tumour tissue, Journal of Controlled Release 269 (2018) 214–224.

2017

H. Kostková, L. Schindler, L. Kotrchová, M. Šírová, L. Kostka, T. Etrych, Star polymer-drug conjugates with pH-controlled  drug release and carrier disintegration, Journal of Nanomaterials, Volume 2017, Article ID 8675435, 10 pages, (2017)

O. Slaby, R. Laga, O. Sedlacek, Therapeutic targeting of non-coding RNAs in cancer, Biochemical Journal 474 (2017) 4219–4251.

T. Etrych , K. Tsukigawa , H. Nakamura , P. Chytil , J. Fang, K. Ulbrich , M. Otagiri , H. Maeda, Comparison of the pharmacological and biological properties of HPMA copolymer-pirarubicin conjugates: A single-chain copolymer conjugate and its biodegradable tandem-diblock copolymer conjugate, European Journal of Pharmaceutical Sciences 106,(2017), 10-19

M. Šírová, J. Strohalm, P. Chytil, O. Lidický, B. Říhová, T. Etrych, The structure of polymer carrier controls efficacy of combination treatment of experimental tumors with HPMA copolymer conjugates carrying doxorubicin and docetaxel, Journal of Controlled Release 246, (2017) 1-11.

L. Sivak, V. Šubr, J. Tomala, B. Řihová, J.Strohalm, T. Etrych, M. Kovar, Overcoming multidrug resistance via simultaneous delivery of cytostatic drug and P-glycoprotein inhibitor to cancer cells by HPMA copolymer conjugate, Biomaterials 115 (2017) 65–80.

Braunová, L. Kostka, L. Sivák, L. Cuchalová, Z. Hvězdová, R. Laga, S. Filippov, P. Černoch, M. Pechar, O. Janoušková, M. Šírová, T. Etrych, Tumor-targeted micelle-forming block copolymers for overcoming of multidrug resistence, Journal of Controlled Release 245 (2017) 41–51.

2016

L. Beckert, L.Kostka, E. Kessel, A. Krhac Levacic, H. Kostkova, T. Etrych, U. Lächelt, E. Wagner, Acid-labile pHPMA modification of four-arm oligoaminoamide pDNA polyplexes balances shielding and gene transfer activity in vitro and in vivo, European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics 105 (2016) 85-96.

J. R. Francica, G. M. Lynn, R. Laga, M. G. Joyce, T. J. Ruckwardt, K. M. Moribito, M. Chen, R. Chaudhuri, B. Zhang, M. Sastry, K. Ko, M. Choe, M. Pechar, I. S. Georgiev, L. A. Kueltzo, L. W. Seymour, J. R. Mascola, P. D. Kwong, B. S. Graham, R. A. Seder, Thermoresponsive polymer nanoparticles co-deliver RSV F trimers with a TLR-7/8 adjuvant, Bioconjugate chemistry 27 (2016) 2372-2385.

E. A. Lomkova, P. Chytil, O. Janoušková, T. Mueller, H. Lucas, S. K. Filippov, O. Trhlíková, P. A. Aleshunin, Y. A. Skorik, K. Ulbrich, T. Etrych, Biodegradable micellar HPMA-based polymer-drug conjugates with betulinic acid for passive tumor targeting, Biomacromolecules 17 (2016) 3493 – 3507.

G. Mužíková, R. Pola, R. Laga, M. Pechar, Biodegradable multiblock polymers based on N-(2-hydroxypropyl) methacrylamide designed as drug carriers for tumor-targeted delivery, Macromolecular Chemistry and Physics 217 (2016) 1690–1703.

G. Mužíková, R. Laga, Macromolecular systems for vaccine delivery, Physiological Research 65, (Suppl. 2): 203-216, (2016).

O. Lidický, M. Šírová, T. Etrych, HPMA copolymer-based polymer conjugates for the delivery and controlled release of retinoids, Physiological Research 65, (Suppl. 2): 233-241, (2016).

2015

Etrych T, Strohalm J, Sirova M, Tomalova B, Rossmann P, Rihova B, Ulbrich K, and Kovar M. High-molecular weight star conjugates containing docetaxel with high anti-tumor activity and low systemic toxicity in vivo. Polym. Chem. 2015, 6, 160-170.

2013

Sirova M, Kabesova M, Kovar L, Etrych T, Strohalm J, Ulbrich K, Rihova B. HPMA copolymer-bound doxorubicin induces immunogenic tumor cell death. Curr Med Chem. 2013;20(38):4815-26.

Tým

RNDr. Tomáš Etrych, Ph.D.

RNDr.
Tomáš Etrych, Ph.D.

Člen rady BIOCEV, vedoucí skupiny Vývoj polymerních terapeutik a diagnostik pro léčbu a diagnostiku nádorových chorob

etrych@imc.cas.cz
+420325873804, +420325873806
Ing. Richard Laga, Ph.D.

Ing.
Richard Laga, Ph.D.

laga@imc.cas.cz
+420325873803, +420325873804
Ing. Gabriela Mužíková

Ing.
Gabriela Mužíková

PhD. student

muzikova@imc.cas.cz
+420325873803
Mgr. Ondřej Lidický

Mgr.
Ondřej Lidický

PhD. student

lidicky@imc.cas.cz
+420325873803
Ing. Lenka Kotrchová

Ing.
Lenka Kotrchová

PhD. student

kotrchova@imc.cas.cz
Ing. Ladislav Androvič

Ing.
Ladislav Androvič

androvic@imc.cas.cz
+420325873803