Polymerní biomateriály pro regenerativní medicínu

Polymerní biomateriály pro regenerativní medicínu

Mgr. Dana Kubies, CSc.

Mgr. Dana Kubies, CSc. — Vedoucí projektu

O nás

Důležitým faktorem podporujícím integraci biomateriálů s tkání příjemce v biomedicinálních aplikacích je imobilizace biologicky účinných látek na jeho povrchu. V rámci této laboratoře se zabýváme vývojem technologií povrchových modifikací biomateriálů, které umožňují řízené zavedení biologicky aktivních substancí na povrch porézních nosičů i neporézních implantátů určených pro osazení buňkami k vytvoření tkáňových náhrad.

Povrchovými modifikacemi polymerních nosičů sledujeme možnost modulovat jejich interakci s tkání v místě implantace (např. adsorpce proteinů, adheze, proliferace nebo diferenciace buněk, endotelizace povrchu).

Oblasti výzkumu

 • Povrchové modifikace biomateriálů za účelem zvýšení jejich bioaktivity
 • Příprava 3D nosičů pro aplikace v oblasti regenerace tkání
   

Projekty

 • Vývoj coatingů deponovaných na povrch biomateriálů na základě fyzikálních interakcí.
  • Povrchové modifikace na bázi samoasociujících komplexů polyelektrolytů, které umožňují doručení růstových faktorů a cytokínů do místa implantace.
  • Povrchové modifikace pomocí depozice  koloidních roztoků funkcionalizovaných blokových kopolymerů obsahujících specifické peptidové sekvence a růstové faktory.

 • Vývoj coatingů deponovaných na povrch biomateriálů pomocí polymerizačních technik
  • Vícefunkční kombinované coatingy připravené kontrolovanou polymerizací fibrinogenu obsahující růstové faktory a antitrombogenním agens
  • Vícefunkční kombinované coatingy připravené pokročilými polymerizačními technikami (surface initiated controlled polymerizations) vedocí k roubovaným polymerním kartáčům s připojenými bioaktivními prvky jako antitrombogenním agens, specifickýcmi peptidickými sekvencemi nebo aptamery (vyvíjeno ve spolupráci s oddělením „Chemie a fyziky povrchů a bio-materiálových rozhraní“)

 • Vývoj polyelektrolytických částic jako nosičů růstových faktorů

 

Publikace

2017

Mázl Chánová et al. Polymer brushes based on PLLA-b-PEO colloids for the preparation of protein resistant PLA surfaces. Biomater. Sci. 2017, 5, 1130

Riedel T, Hageneder S, Surman F, Pop-Georgievski O, Noehammer C, Hofner M, Brynda E, Rodriguez-Emmenegger C, Dostálek J. Plasmonic Hepatitis B Biosensor for the Analysis of Clinical Saliva. Anal Chem. 2017 Mar 7;89(5):2972-2977.

Bacakova M, Pajorova J, Stranska D, Hadraba D, Lopot F, Riedel T, Brynda E, Zaloudkova M, Bacakova L. Protein nanocoatings on synthetic polymeric nanofibrous membranes designed as carriers for skin cells. Int J Nanomedicine. 2017 Feb 9;12:1143-1160.

Kaplan, Ondrej; Zarubova, Jana; Mikulova, Barbora,  Brynda; et al.Enhanced Mitogenic Activity of Recombinant Human Vascular Endothelial Growth Factor VEGF(121) Expressed in E. coli Origami B (DE3) with Molecular Chaperones, PLOS ONE ,12(1), Article Number: e0169590 , 2017

Kaplan O, Hierlemann T, Krajewski S, Kurz J, Nevoralová M, Houska M, Riedel T, Riedelová Z, Zárubová J, Wendel HP, Brynda E. Low-thrombogenic fibrin-heparin coating promotes in vitro endothelialization. J Biomed Mater Res A. 2017 Nov;105(11):2995-3005.

Kumorek et al. Effect of crosslinking chemistry of albumin/heparin multilayers on FGF-2 adsorption and endothelial cell behavior. Applied Surface Science 2017, 411, 240.

2016

Kasoju, N. Kubies, D.Sedlačík, T, Janoušková, O, Koubková, J., Kumorek, M.M., Rypáček, F. Polymer scaffolds with no skin-effect for tissue engineering applications fabricated by thermally induced phase separation, Biomedical Materials, 11 (1),  Article number 015002, 2016

Z. Riedelová-Reicheltová, Brynda E., Riedel T. Fibrin nanostructures for biomedical applications. Physiological Research 2016; 65: S263-S272.

Himmlova, Lucie; Kubies, Dana; Hulejova, Hana; et al, Effect of Blood Component Coatings of Enosseal Implants on Proliferation and Synthetic Activity of Human Osteoblasts and Cytokine Production of Peripheral Blood Mononuclear Cell, MEDIATORS OF INFLAMMATION , Article Number: 8769347,  2016

2015

Mázl Chánová et al. , Nano-Colloid Printing of Functionalized PLA-b-PEO Copolymers: Tailoring the Surface Pattern of Adhesive Motif and its Effect on Cell Attachment, Physiological research 64, S61-S73, 2015

Kumorek et al.  Cellular Responses Modulated by FGF-2 Adsorbed on Albumin/Heparin Layer-by-Layer Assemblies,  PLOS ONE 10(5), Article Number: e0125484, 2015

Tým

Mgr. Dana Kubies, CSc.

Mgr.
Dana Kubies, CSc.

Vedoucí skupiny Polymerní biomateriály pro regenerativní medicínu

kubies@imc.cas.cz
+420325873800, +420325873809

Ing.
Jiří Michálek, CSc.

jiri@imc.cas.cz
RNDr. Eduard Brynda, CSc.

RNDr.
Eduard Brynda, CSc.

Člen Interní vědecké rady BIOCEV, Koordinátor výzkumného programu Biomateriály a tkáňové inženýrství

brynda@imc.cas.cz
+420325873809, +420325873810
Ing. Edyta Paula Wawrzyńska, Ph.D.

Ing.
Edyta Paula Wawrzyńska, Ph.D.

wawrzynska@imc.cas.cz
+420325873800
Ing. Eliška Mázl-Chánová, Ph.D.

Ing.
Eliška Mázl-Chánová, Ph.D.

chanova@imc.cas.cz
+420325873800
Ing. Zuzana Riedelová, Ph.D.

Ing.
Zuzana Riedelová, Ph.D.

riedelova@imc.cas.cz
+420325873800
Ing. Tomáš Riedel, Ph.D.

Ing.
Tomáš Riedel, Ph.D.

riedel@imc.cas.c
Mgr. Johanka Kučerová, Ph.D.

Mgr.
Johanka Kučerová, Ph.D.

kucerova@imc.cas.cz
+420325873801, +420325873802
Jakub Doležal

Jakub Doležal

Technical Expert

dolezal@imc.cas.cz
+420325873801