Výzkum strukturálně-funkčních základů signalizace plynnými molekulami

Výzkum strukturálně-funkčních základů signalizace plynnými molekulami

Ing. Ivan Mikula, Ph.D.

Ing. Ivan Mikula, Ph.D. — Vedoucí projektu

O nás

Projekt je zaměřen na strukturně-funkční základy molekulární signalizace plynů.

Cíle:

  • Charakterizace savčích izoforem NOS a HO a definování role NO a CO v jednotlivých fyziologických a patofyziologických procesech.
  • Určení kompletní struktury holoenzymu NOS
  • Studium reaktivity a katalytických vlastností bakteriálních NOSoxy-like proteinů, objasnění jejich schopnosti vázat různé sloučeniny, mimo jiné v těsné blízkosti hemu, (jako je tomu u analogů L-Arg v savčích NOS, nebo železných ligandů)

Více info na http://biocev.lf1.cuni.cz

Tým

Ing. Ivan Mikula, Ph.D. Ing. Ivan Mikula, Ph.D.

Ing.
Ivan Mikula, Ph.D.

člen Kolegia děkana, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

ivan.mikula@lf1.cuni.cz
+420325873022