Interakce normálních a nádorově změněných hematopoetických kmenových buněk s jejich specifickým mikroprostředím (niche)

Interakce normálních a nádorově změněných hematopoetických kmenových buněk s jejich specifickým mikroprostředím (niche)

prof. MUDr. Emanuel Nečas, DrSc.

prof. MUDr. Emanuel Nečas, DrSc. — Vedoucí projektu

O nás

Kmenové buňky rozdělujeme na pluripotentní, tedy takové, které jsou schopné vytvořit jakoukoliv tkáň v organizmu, a na adultní, zajišťující obnovu konkrétní tkáně (krvetvorné, neurální, střevní apod.). Výzkumy posledních let ukázaly, že hranici mezi těmito typy buněk tvoří exprese pouze několika málo transkripčních faktorů. Kmenová buňka potřebuje k manifestaci své genetické informace externí stimulaci. Tuto funkci plní externí prostředí, se kterým kmenová buňky komunikuje.

 Jeho základní složkou je tzv. niche (nika, hnízdo) tvořené několika podpůrnými  stromálními buňkami. Tyto buňky mají přímý kontakt s kmenovou buňkou, a navíc sekretují cytokiny, které ovlivňují chování kmenových buněk. Vedle interakce s niche je kmenová buňka ovlivněna ještě dalšími solubilními signály okolního prostředí včetně koncentrace metabolických produktů, parciálního tlaku plynů, adhezí na proteiny extracelulární matrix, a také neurální stimulací.

Náš projekt se zabývá krvetvornými adultními kmenovými buňkami. Tyto kmenové buňky jsou terapeuticky využívány pro transplantace kmenových buněk pacientům s poruchami krvetvorby. Transplantované kmenové buňky musí nalézt kostní dřeň, kde probíhá krvetvorba. Tomuto procesu se říká homing. V kostní dřeni kmenové buňky vyhledají volné niche (seeding) a teprve poté dojde k jejich přihojení a k iniciaci tvorby krevních elementů (engraftment).

Chceme se zaměřit především na analýzu dostupnosti nichí pro transplantované normální a leukemické krvetvorné kmenové buňky v průběhu regenerace poškozené krvetvorné tkáně příjemce. Dalším cílem je porovnání krvetvorných nichí v myší kostní dřeni (medulárních) a ve slezině (extramedulárních) z hlediska funkčnosti, buněčného složení a významu interakce cytokinu SDF-1 (CLCX12)s jeho receptorem CXCR4 pro zachycení a přijetí transplantovaných kmenových a progenitorových krvetvorných buněk.

Více na http://biocev.lf1.cuni.cz

Publikace

2016

Chen CL, Faltusova K, Molik M, Savvulidi F, Chang KT, Necas E. Low c-Kit Expression Level Induced by Stem Cell Factor Does Not Compromise Transplantation of Hematopoietic Stem Cells. Biol Blood Marrow Transplant. 2016 Jul;22(7):1167-72. doi: 10.1016/j.bbmt.2016.03.017. Epub 2016 Mar 31. IF: 3.404 [PDF] (B, I, D)

Tým

prof. MUDr. Emanuel Nečas, DrSc. prof. MUDr. Emanuel Nečas, DrSc.

prof. MUDr.
Emanuel Nečas, DrSc.

Vedoucí vědecký pracovník; vedoucí skupiny Interakce normálních a nádorově změněných hematopoetických kmenových buněk s jejich specifickým mikroprostředím (niche)

emanuel.necas@lf1.cuni.cz
+420325873013