BIOCEV v novém kabátě

Krátce po získání evropské dotace mění vědecký projekt BIOCEV logo, včera ho představil veřejnosti na nových stránkách projektu. „Nové logo vyjadřuje partnerství významných institucí, které se spojily s jedním společným cílem – vybudovat v České republice evropské vědecké centrum excelence,“ říká Jan Rajnoch, manažer projektu BIOCEV. Autorem nového loga je Aleš Bulva.

Praha, 21. února 2012 – Se spuštěním nových webových stránek představil BIOCEV i novou podobu vizuálního stylu projektu. „Se vstupem do nové fáze realizace projektu, tedy po nedávném obdržení finálního rozhodnutí o poskytnutí dotace, jsme se rozhodli i pro kompletní změnu vizuální identity projektu. Nový design je výraznější, modernější a lépe vystihuje partnerství 7 významných institucí na prestižním projektu zaměřeném na biotechnologie a biomedicínu“, komentuje změnu loga manažer projektu Jan Rajnoch. Nové logo je spojením žlutého kruhu se sedmi krychlemi uvnitř. Každá z krychlí představuje jednoho významného partneru projektu. „Spojení kruhu a ostrých hran vnímáme jako propojení výzkumu živých organismů s umělými technologickými postupy, tedy jako grafické ztvárnění vědeckého zaměření BIOCEVu na oblast biotechnologií a biomedicíny. Současně jsme chtěli, aby logo bylo v oboru unikátní. A konečně, logo je velice variabilní a dá se s ním dobře pracovat. Prvky, které grafik v návrhu využil, jsou vidět již na nových webových stránkách“, pokračuje Jan Rajnoch. Další prvky se objeví na nových prezentačních materiálech projektu v průběhu března.

Logo BIOCEV bylo poprvé zveřejněno během úterního odpoledne na nových webových stránkách projektu. Ty jsou v duchu nového loga oproti původnímu webu modernější, přehlednější a intuitivnější. Zároveň jsou doplněny o některé nové funkce, jako např. možnost registrace pro zasílání novinek z realizace projektu. „Do budoucna plánujeme stránky ještě více rozpohybovat. Přibudou videa, možnost registrace na konference, formuláře pro zpětnou vazbu a další“, dodává Petra Roubíčková, manažerka PR a marketingu BIOCEV.

Autorem nového loga a celé vizuální identity je profesionální grafik a webdesignér Aleš Bulva, který vyhrál loňské výběrové řízení.

Kontakty:
Jan Rajnoch, manažer projektu BIOCEV, +420 774 798 120
Petra Roubíčková, PR manažerka projektu BIOCEV, +420 774 727 981
WWW stránky: www.biocev.eu

 

Více o projektu BIOCEV (Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci):

Budoucí vědecké centrum excelence BIOCEV je jedním z velkých projektů financovaných z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Žadatelem o podporu 2,3 mld. Kč z evropských fondů je Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. Vědecký program centra bude zaměřen na funkční genomiku, buněčnou biologii a virologii, strukturální biologii a proteinové inženýrství, biomateriály a tkáňové inženýrství a na vývoj léčebných a diagnostických postupů. Výzkum v centru BIOCEV bude navzájem propojen tak, aby byla maximalizována možnost převedení vědeckých poznatků do praxe. Centrum bude v plném provozu zaměstnávat až 600 osob. Uplatnění zde najde i více než 200 postgraduálních a magisterských studentů. BIOCEV je společným projektem šesti ústavů Akademie věd ČR a dvou fakult Univerzity Karlovy v Praze.

 

Tiskové zprávy — Další články