BIOCEV v novém kabátě (21. 2. 2012)

Krátce po získání evropské dotace mění vědecký projekt BIOCEV logo, včera ho představil veřejnosti na nových stránkách projektu. „Nové logo vyjadřuje partnerství významných institucí, které se spojily s jedním společným cílem – vybudovat v České republice evropské vědecké centrum excelence,“ říká Jan Rajnoch, manažer projektu BIOCEV. Autorem nového loga je Aleš Bulva.

Praha, 21. února 2012 – Se spuštěním nových webových stránek představil BIOCEV i novou podobu vizuálního stylu projektu. „Se vstupem do nové fáze realizace projektu, tedy po nedávném obdržení finálního rozhodnutí o poskytnutí dotace, jsme se rozhodli i pro kompletní změnu vizuální identity projektu. Nový design je výraznější, modernější a lépe vystihuje partnerství 7 významných institucí na prestižním projektu zaměřeném na biotechnologie a biomedicínu“, komentuje změnu loga manažer projektu Jan Rajnoch. Nové logo je spojením žlutého kruhu se sedmi krychlemi uvnitř. Každá z krychlí představuje jednoho významného partneru projektu. „Spojení kruhu a ostrých hran vnímáme jako propojení výzkumu živých organismů s umělými technologickými postupy, tedy jako grafické ztvárnění vědeckého zaměření BIOCEVu na oblast biotechnologií a biomedicíny. Současně jsme chtěli, aby logo bylo v oboru unikátní. A konečně, logo je velice variabilní a dá se s ním dobře pracovat. Prvky, které grafik v návrhu využil, jsou vidět již na nových webových stránkách“, pokračuje Jan Rajnoch. Další prvky se objeví na nových prezentačních materiálech projektu v průběhu března.

Logo BIOCEV bylo poprvé zveřejněno během úterního odpoledne na nových webových stránkách projektu. Ty jsou v duchu nového loga oproti původnímu webu modernější, přehlednější a intuitivnější. Zároveň jsou doplněny o některé nové funkce, jako např. možnost registrace pro zasílání novinek z realizace projektu. „Do budoucna plánujeme stránky ještě více rozpohybovat. Přibudou videa, možnost registrace na konference, formuláře pro zpětnou vazbu a další“, dodává Petra Roubíčková, manažerka PR a marketingu BIOCEV.

Autorem nového loga a celé vizuální identity je profesionální grafik a webdesignér Aleš Bulva, který vyhrál loňské výběrové řízení.

Kontakty:
Jan Rajnoch, manažer projektu BIOCEV, +420 774 798 120
Petra Roubíčková, PR manažerka projektu BIOCEV, +420 774 727 981
WWW stránky: www.biocev.eu

 

Více o projektu BIOCEV (Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci):

Budoucí vědecké centrum excelence BIOCEV je jedním z velkých projektů financovaných z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Žadatelem o podporu 2,3 mld. Kč z evropských fondů je Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. Vědecký program centra bude zaměřen na funkční genomiku, buněčnou biologii a virologii, strukturální biologii a proteinové inženýrství, biomateriály a tkáňové inženýrství a na vývoj léčebných a diagnostických postupů. Výzkum v centru BIOCEV bude navzájem propojen tak, aby byla maximalizována možnost převedení vědeckých poznatků do praxe. Centrum bude v plném provozu zaměstnávat až 600 osob. Uplatnění zde najde i více než 200 postgraduálních a magisterských studentů. BIOCEV je společným projektem šesti ústavů Akademie věd ČR a dvou fakult Univerzity Karlovy v Praze.

 

Tiskové zprávy — Další články