Mezinárodní spolupráce

Mezinárodní spolupráce

Integrace BIOCEV do evropského výzkumného prostoru a vysoká komplementarita a synergie všech částí výzkumného záměru BIOCEV jsou zárukou toho, že se BIOCEV stane významnou křižovatkou vědy v srdci Evropy s potenciálem výrazně ovlivnit poznání a jeho přenos do praktického života, s dopadem na zásadní oblasti lidského života jako jsou např. zdraví či životní prostředí.

BIOCEV je členem těchto výzkumných konsorcií:

Infrafrontier

  • panevropské konsorcium pro fenotypizaci a archivaci myších modelů

Instruct

  • evropská infrastruktury pro integrovanou strukturní biologii.

Euro-BioImaging

  • zobrazování biologických objektů ve vysokém rozlišení a analýza jejich struktury, především v oblasti biomedicíny a biotechnologií.

Všechny tyto projekty jsou součástí Evropského strategického fóra pro infrastruktury výzkumu ESFRI, jenž je strategickým nástrojem pro rozvoj výzkumné integrace Evropy a pro posílení její mezinárodní spolupráce. 

BIOCEV je také zapojen do:

ELIXIR

EMMA - European Mouse Mutant Archive