Akademická spolupráce

Akademická spolupráce

Realizace projektů OP VaVpI v České republice otevírá mnoho možností spolupráce mezi vědecko-výzkumnými projekty, obvykle zastupovanými jednotlivými univerzitami či výzkumnými ústavy. Vzájemná spolupráce povede k vytváření dalšího inovativního prostředí a často také k úspoře nákladů.

Technologie v BIOCEV slouží potřebám vlastních vědeckých skupin, ale i akademických nebo industriálních partnerů z České republiky i ze zahraničí.

V roce 2013 uzavřel BIOCEV Memorandum o spolupráci s Ekonomickou fakultou Technické univerzity v Liberci.

 

Další partneři:

Doplňující informace: