Akademická spolupráce

Akademická spolupráce

Vznik centra BIOCEV otevírá mnoho možností spolupráce mezi vědecko-výzkumnými projekty, obvykle zastupovanými jednotlivými univerzitami či výzkumnými ústavy. Špičkové technologie ve výzkumných infrastrukturách a servisních laboratořích slouží potřebám vlastních vědeckých skupin, ale i akademických nebo privátních partnerů z České republiky i ze zahraničí.

Oblasti spolupráce:

  • Vzdělávání zejména PhD studentů
  • Rozvoj nových studijních programů
  • Specializované mezinárodní kurzy pro české a zahraniční studenty a mladé vědecké pracovníky
  • Popularizace přírodních a technických věd