Prof. RNDr. Vladimír Král, DSc.

Prof. RNDr. Vladimír Král, DSc.

Vedoucí skupiny Mechanismy buněčné diferenciace a nádorové transformace závislé na proteázách; Člen Aplikační rady BIOCEV

Prof. Král po ukončení, resp. utlumení, své předchozí dlouhodobé činnosti ve společnosti Zentiva a na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze nastoupil na 1. LF UK právě s výhledem zapojení se do projektu v centru BIOCEV.

Jeho erudice a expertíza v oblasti experimentální onkologie, ale i dalších oborech, jako je supramolekulární chemie, nanotechnologie nebo molekulární inženýrství, stejně jako jeho dosažené výsledky (H-index 43, desítky patentů, vč. mezinárodních atd.) jsou garancí kontinuity výzkumné činnosti projektu 2.2.1 a zároveň otevírají další možnosti ve směřování skupiny.

Vzhledem k jeho zaměření a zkušenostem s výzkumem rozpoznávání molekul a intermolekulárních interakcí, dále přípravou molekulárních systémů pro diagnostiku nebo dávkování, případně vývojem transportních systémů léčiv lze očekávat výrazný posun zaměření skupiny k aplikovanému výzkumu. Zároveň jsou jeho zkušenosti z farmakologického průmyslu velkým příslibem z pohledu získávání prostředků v rámci smluvního výzkumu.

 

Education:

 • 1974 UK Praha, RNDr., Organic chemistry
 • 1977 ÚOCHB, CSc, Organic chemistry
 • 1981 – 84 Akademie věd SSSR, internship
 • 1983 University in Kuopiu, Finsko, internship
 • 1988 – 89 Max Planck institut, Hedelberg, Německo, Humboldt stipendium
 • 1992 – 95 University of Texas, Austin, host professor

 

Current position:

 • 1995 – 98 VŠCHT Praha, special assistant
 • 1995 – till Head of Laboratoře molekulárního rozpoznávání VŠCHT Praha.
 • 1998 – 2005 VŠCHT Praha, associate professor
 • 2005 – till VŠCHT Praha, proffesor
 • 2007-2013 Head of R&D, Zentiva, a. s.
 • 2007-2013 Director of Chemical R&D Zentiva, a. s.
 • 2013-2015 Director of innovation R&D Zentiva, a. s.
 • 2013-2015 Head of innovation R&D Zentiva, a. s.

Nejvýznamnější výsledky

2013

Rak, J., Dejlova, B., Lampova, H., Kaplanek, R., Matejicek, P., Cigler, P., Kral, V., On the solubility and lipophilicity of metallacarborane pharmacophores. Mol.Pharmaceutics 2013, 10(5) 1751-1759. DOI: 10.1021/mp300565z. IF 4.38, citation: 8

2012

Rak, J., Jakubek, M., Kaplanek, R., Kral, V., Low-Melting Salts Based on a Glycolated Cobalt Bis (dicarbollide) Anion. Inorg.Chem. 2012, 51(7) 4099-4107. DOI: 10.1021/ic2023665.IF 4.67, citation: 2

Dolensky, B., Havlik, M., Kral, V., Oligo Tröger's bases--new molecular scaffolds. Chem.Soc.Rev. 2012, 41(10) 3839-3858. DOI: 10.1039/c2cs15307f. IF 28,760. IF 33.38, citation: 27

Kaplanek, R., Martasek, P., Gruner, B., Panda, S., Rak, J., Masters, B. S. S., Kral, V., Roman, L. J., J. Nitric Oxide Synthases Activation and Inhibition by Metallacarborane-Cluster-Based Isoform-Specific Affectors Med.Chem 2012, 55(22) 9541-9548. DOI: 10.1021/jm300805x.IF 5.45, citation: 2

2011

Perrin, M. L., Prins, F., Martin, C. A., Shaikh, A. J., Eelkema, R., van Esch, J. H., Briza, T., Kaplanek, R., Kral, V., van Ruitenbeek, J. M., van der Zant, H. S. J., Dulić, D., Influence of the Chemical Structure on the Stability and Conductance of Porphyrin Single‐Molecule Junctions Angew.Chem., Int.Ed. 2011, 50(47) 11223-11226. DOI: 10.1002/anie.201104757.IF 11.26, citation: 31

Rak, J., Jakubek, M., Kaplanek, R., Matejicek, P., Kral, V., Cobalt bis (dicarbollide) derivatives: Solubilization and self-assembly suppression Eur.J.Med.Chem. 2011, 46(4) 1140-1146. DOI: 10.1016/j.ejmech.2011.01.032. IF 3,193. IF 3.45, citation: 10

2008

Havlík, M.; Kaplánek, R., Král,V. at all: One-Pot Reaction as an Efficient Method for Rigid Molecular Tweezers Org. Lett. 2008, 10, 4867-4870. IF 6.32, citation: 26

2007

Valík, M.; Čejka, J.; Havlík, M., Král, V. a další: calix-Tris-Tröger's bases – a new cavitand family Chem. Commun. 2007, 3835-3837. IF 6.79, citation: 17