Ing. Václav Rejholec, CSc.

Transfer technologií, Bývalý předseda představenstva České asociace farmaceutických firem