Ing. Ivan Mikula, Ph.D.

Ing. Ivan Mikula, Ph.D.

člen Kolegia děkana, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Ivan Mikula je vědeckým pracovníkem 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze na Klinice dětského a dorostového lékařství.

V centru pozornosti jeho výzkumné práce je jedna z nejdůležitějších signálních molekul organismů – molekula oxidu dusnatého (NO). U člověka hraje zásadní roli v širokém spektru fyziologických a patologických procesů, včetně přenosu nervového signálu a imunitní odpovědi organismu (tzv. vasodilatace). Tvorbou oxidu dusnatého v organismech a objasňováním jeho funkčních mechanismů se zabývá z různých hledisek – od funkčních a srovnávacích studií bakteriálních i savčích proteinů vytvářejících NO (tzv. NO-syntáz), až po hledání nových proteinových kandidátů na produkci oxidu dusnatého, které v nedávné době vedlo k popsání funkce dosud neznámého proteinu, který je nezbytný pro správnou funkci mitochondrií, a tím i pro fungování organismů. Detailní znalosti mechanismů vzniku a působení oxidu dusnatého se uplatňují při navrhování látek, kterými lze následně ovlivňovat různé, zejména patologické procesy v těle.

 

Nejvýznamnější výsledky

2011

Kolanczyk M, Pech M, Zemojtel T, Yamamoto H, Mikula I, Calvaruso MA, van den Brand M, Richter R, Fischer B, Ritz A, Kossler N, Thurisch B, Spoerle R, Smeitink J, Kornak U, Chan D, Vingron M, Martasek P, Lightowlers RN, Nijtmans L, Schuelke M, Nierhaus KH, Mundlos S.: NOA1 is an essential GTPase required for mitochondrial protein synthesis. Mol Biol Cell. 2011 Jan 1;22(1):1-11

2009

Mikula I, Durocher S, Martasek P, Mutus B, Slama-Schwok A.: Isoform-specific differences in the nitrite reductase activity of nitric oxide synthases under hypoxia. Biochem J. 2009 Mar 15;418(3):673-82.

2006

Zemojtel T, Fröhlich A, Palmieri MC, Kolanczyk M, Mikula I, Wyrwicz LS, Wanker EE, Mundlos S, Vingron M, Martasek P, Durner J.: Plant nitric oxide synthase: a never-ending story? Trends Plant Sci. 2006 Nov;11(11):524-5.