RNDr. Gabriela Pavlínková, Ph.D.

RNDr. Gabriela Pavlínková, Ph.D.

Členka Rady BIOCEV, vedoucí Laboratoře molekulární patogenetiky, vědecký pracovník

Dr. Pavlínková se v Biotechnologickém ústavu AV ČR, v. v. i., dlouhodobě zabývá výzkumem patogeneze cukrovky (diabetes mellitus).

Diabetes mellitus představuje vážnou komplikaci těhotenství, protože zvyšuje riziko vrozených vývojových vad. Epidemiologické studie navíc prokázaly, že různé nepříznivé podmínky v průběhu těhotenství predisponují jedince k onemocnění cukrovkou, obezitě a s nimi spojeným kardiovaskulárním chorobám. Objasnění vzájemných vazeb mezi prostředím (diabetes mellitus) a genetickými faktory (regulace genové exprese) otevírá nové možnosti pro prevenci, diagnózu a možnou terapii zdravotních komplikací diabetu.

Profil skupiny (mateřská instituce): Laboratoř molekulární patogenetiky (BTÚ AVČR)

Nejvýznamnější výsledky

2017

Pavlinkova, G., Margaryan, H., Zatecka, E., Valaskova, E., Elzeinova, F., Kubatova, A., Bohuslavova, R., Peknicova, J. Transgenerational inheritance of susceptibility to diabetes-induced male subfertility. Scientific Reports, 7: 4940, 2017. doi: 10.1038/s41598-017-05286-0. ISSN: 2045-2322.

Bohuslavova, R., Cerychova, R., Nepomucka, K., Pavlinkova, G. Renal injury is accelerated by global hypoxia-inducible factor 1 alpha deficiency in a mouse model of STZ-induced diabetes. BMC Endocrine Disorders, 17: 48, 2017. doi: 10.1186/s12902-017-0200-8. ISSN: 1472-6823.

Bohuslavova, R., Dodd, N., Macova, I., Chumak, T., Horak, M., Syka, J., Fritzsch, B., Pavlinkova, G. Pax2-Islet1 Transgenic Mice Are Hyperactive and Have Altered Cerebellar Foliation. Molecular Neurobiology, 54(2): 1352-1368, 2017. doi: 10.1007/s12035-016-9716-6. ISSN 0893-7648.

Pavlinkova, G., Margaryan, H., Zatecka, E., Valaskova, E., Elzeinova, F., Kubatova, A., Bohuslavova, R., Peknicova, J. Transgenerational inheritance of susceptibility to diabetes-induced male subfertility. Scientific Reports, 7: 4940, 2017. doi: 10.1038/s41598-017-05286-0. ISSN: 2045-2322.

2016

Dvorakova, M., Jahan, I., Macova, I., Chumak, T., Bohuslavova, R., Syka, J., Fritzsch, B., Pavlinkova, G. Incomplete and delayed Sox2 deletion defines residual ear neurosensory development and maintenance. Scientific Reports, 6: 38253, 2016. doi: 10.1038/srep38253. ISSN 2045-2322.

Chumak, T., Bohuslavova, R., Macova, I., Dodd, N., Buckiova, D., Fritzsch, B., Syka, J., Pavlinkova, G. Deterioration of the Medial Olivocochlear Efferent System Accelerates Age-Related Hearing Loss in Pax2-Isl1 Transgenic Mice. Molecular Neurobiology, 53(4): 2368-2383, 2016. doi: 10.1007/s12035-015-9215-1. ISSN 0893-7648.

2015

Bohuslavova, R., Skvorova, L., Cerychova, R., Pavlinkova, G. Gene expression profiling of changes induced by maternal diabetes in the embryonic heart. Reproductive Toxicology, 57: 147-156, 2015. doi: 10.1016/j.reprotox.2015.06.045. ISSN 0890-6238.

Ornoy, A., Reece, E. A., Pavlinkova, G., Kappen, C., Miller, R. K. Effect of maternal diabetes on the embryo, fetus, and children: Congenital anomalies, genetic and epigenetic changes and developmental outcomes. Birth Defects Research Part C: Embryo Today, 105(1): 53-72, 2015. doi: 10.1002/bdrc.21090. eISSN 1542-9768.

2014

Bohuslavova, R., Kolar, F., Sedmera, D., Skvorova, L., Papousek, F., Neckar, J., Pavlinkova, G. Partial deficiency of HIF-1α stimulates pathological cardiac changes in streptozotocin-induced diabetic mice. BMC Endocrine Disorders, 14:11, 2014. doi: 10.1186/1472-6823-14-11. ISSN 1472-6823.

2013

Bohuslavova, R., Skvorova, L., Sedmera, D., Semenza, G. L., Pavlinkova, G. Increased susceptibility of HIF-1α heterozygous-null mice to cardiovascular malformations associated with maternal diabetes. Journal of Molecular and Cellular Cardiology, 60C:129-141, 2013. ISSN 0022-2828.

2011

Salbaum JM, Kruger C, Zhang X, Delahaye NA, Pavlinkova G, Burk DH, Kappen C. Altered gene expression and spongiotrophoblast differentiation in placenta from a mouse model of diabetes in pregnancy. Diabetologia. 2011; 54(7):1909-20.

2010

Bohuslavova R, Kolár F, Kuthanova L, Neckar J, Tichopad A, Pavlinkova G. Gene expression profiling of gender differences in HIF1-dependent adaptive cardiac responses to chronic hypoxia. J Appl Physiol. 2010 Oct;109(4):1195-202.

2009

Pavlinkova, G; Salbaum, JM; Kappen, C. Maternal Diabetes alters Transcriptional Programs in the Developing Embryo. BMC Genomics 2009, 10:274.