RNDr. Eduard Brynda, CSc.

RNDr. Eduard Brynda, CSc.

Člen Interní vědecké rady BIOCEV, Koordinátor výzkumného programu Biomateriály a tkáňové inženýrství

V Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i., vede dr. Brynda výzkum zaměřený na vývoj povlaků složených z polymerů a biologických makromolekul, které dodávají specifickou biologickou aktivitu umělým objektům určeným pro různé biolékařské aplikace. Afinitní povlaky nesoucí bioreceptory schopné zachytit specifické proteiny nebo jiné biologické molekuly (tzv. biomarkery) jsou vyvíjeny pro biosenzory a proteinové čipy, jež jsou základem automatizované lékařské diagnostiky pro budoucí personalizovanou medicínu.

Obecně biomarkery indikují různá onemocnění organismu. Do budoucna se předpokládá, že údaje o hodnotách tisíců biomarkerů měřených přístrojem umístěným v nemocnici, v ordinaci praktického lékaře nebo přímo v bytě potenciálního pacienta, budou vyhodnocovány v přímém přenosu centrálním počítačem, a následně týmem příslušných specialistů. Nano- a mikro-částice povlečené analogickými afinitními vrstvami mohou být použity pro diagnostiku, dopravu léčiv do organismu nebo pro separaci požadovaných látek z krevní plazmy tkáňových extraktů. Povlaky podporující růst požadované tkáně na polymerních nosičích jsou vyvíjeny pro náhradu poškozených tkání a orgánů. Ve spolupráci s partnerským týmem výzkumného programu 4 BIOCEV – Biomateriály a tkáňové inženýrství – z Fyziologického ústavu AV ČR, v.v.i., se výzkum Dr. Bryndy soustřeďuje hlavně na cévy o malém průměru, které dosud nelze nahrazovat protézami ze syntetických materiálů. Výzkumnému týmu se podařilo vypěstovat z endoteliálních buněk na vnitřní stěně polymerní cévy vrstvu odpovídající přirozenému povrchu nepoškozené cévy. Jedině takový povrch může po zavedení do těla příjemce zabránit odmítavé reakci vedoucí k rychlému ucpání jakékoli syntetické náhrady. Analogické povlaky jsou vyvíjeny i pro náhrady chlopní a opravy srdeční stěny.

Nejvýznamnější výsledky

2017

Kaplan O, Hierlemann T, Krajewski S, Kurz J, Nevoralová M, Houska M, Riedel T, Riedelová Z, Zárubová J, Wendel HP, Brynda E. Low-thrombogenic fibrin-heparin coating promotes in vitro endothelialization. J Biomed Mater Res A. 2017 Nov;105(11):2995-3005.

Lísalová H, Brynda E, Houska M, Víšová I, Mrkvová K, Song XC, Gedeonová E, Surman F, Riedel T, Pop-Georgievski O, Homola J. Ultralow-Fouling Behavior of Biorecognition Coatings Based on Carboxy-Functional Brushes of Zwitterionic Homo-and Copolymers in Blood Plasma: Functionalization Matters. Anal Chem. 2017 Mar 21;89(6):3524-3531.

Bacakova M, Pajorova J, Stranska D, Hadraba D, Lopot F, Riedel T, Brynda E, Zaloudkova M, Bacakova L. Protein nanocoatings on synthetic polymeric nanofibrous membranes designed as carriers for skin cells. Int J Nanomedicine. 2017 Feb 9;12:1143-1160.

Riedel T, Hageneder S, Surman F, Pop-Georgievski O, Noehammer C, Hofner M, Brynda E, Rodriguez-Emmenegger C, Dostálek J. Plasmonic Hepatitis B Biosensor for the Analysis of Clinical Saliva. Anal Chem. 2017 Mar 7;89(5):2972-2977.

2016

Vaisocherová-Lísalová H, Surman F, Víšová I, Vala M, Špringer T, Ermini ML, Šípová H, Šedivák P, Houska M, Riedel T, Pop-Georgievski O, Brynda E, Homola J. Copolymer Brush-Based Ultralow-Fouling Biorecognition Surface Platform for Food Safety. Anal Chem. 2016 Nov 1;88(21):10533-10539.

Riedelová-Reicheltová Z, Brynda E, Riedel T. Fibrin nanostructures for biomedical applications. Physiol Res. 2016 Oct 20;65(Supplementum 2):S263-S272

Kaplan O, Zárubová J, Mikulová B, Filová E, Bártová J, Bačáková L, Brynda E. Enhanced Mitogenic Activity of Recombinant Human Vascular Endothelial Growth Factor VEGF121 Expressed in E. coli Origami B (DE3) with Molecular Chaperones. PLoS One. 2016 Oct 7;11(10):e0163697.

Riedel T, Surman F, Hageneder S, Pop-Georgievski O, Noehammer C, Hofner M, Brynda E, Rodriguez-Emmenegger C, Dostálek J. Hepatitis B plasmonic biosensor for the analysis of clinical serum samples. Biosens Bioelectron. 2016 Nov 15;85:272-279.

Bacakova M, Musilkova J, Riedel T, Stranska D, Brynda E, Zaloudkova M, Bacakova L. The potential applications of fibrin-coated electrospun polylactide nanofibers in skin tissue engineering. Int J Nanomedicine. 2016 Feb 25;11:771-89.

2015

Vaisocherová H, Brynda E, Homola J. Functionalizable low-fouling coatings for label-free biosensing in complex biological media: advances and applications. Anal Bioanal Chem. 2015 May;407(14):3927-53.

2014

Riedel T, Majek P, Rodriguez-Emmenegger C, Brynda E. Surface plasmon resonance: advances of label-free approaches in the analysis of biological samples. Bioanalysis. 2014;6(24):3325-36.

Tischer T, Rodriguez-Emmenegger C, Trouillet V, Welle A, Schueler V, Mueller JO, Goldmann AS, Brynda E, Barner-Kowollik C. Photo-patterning of non-fouling polymers and biomolecules on paper. Adv Mater. 2014 Jun 25;26(24):4087-92.

Chlupac J, Filova E, Havlikova J, Matejka R, Riedel T, Houska M, Brynda E, Pamula E, Rémy M, Bareille R, Fernandez P, Daculsi R, Bourget C, Bacakova L, Bordenave L. The gene expression of human endothelial cells is modulated by subendothelial extracellular matrix proteins: short-term response to laminar shear stress. Tissue Eng Part A. 2014 Aug;20(15-16):2253-64.

Chlupáč J, Filová E, Riedel T, Houska M, Brynda E, Remy-Zolghadri M, Bareille R, Fernandez P, Daculsi R, Bourget C, Bordenave L, Bačáková L. Attachment of human endothelial cells to polyester vascular grafts: pre-coating with adhesive protein assemblies and resistance to short-term shear stress. Physiol Res. 2014;63(2):167-77.

Riedel T, Rodriguez-Emmenegger C, de los Santos Pereira A, Bědajánková A, Jinoch P, Boltovets PM, Brynda E. Diagnosis of Epstein-Barr virus infection in clinical serum samples by an SPR biosensor assay. Biosens Bioelectron. 2014 May 15;55:278-84.

Vaisocherová H, Ševců V, Adam P, Špačková B, Hegnerová K, de los Santos Pereira A, Rodriguez-Emmenegger C, Riedel T, Houska M, Brynda E, Homola J. Functionalized ultra-low fouling carboxy- and hydroxy-functional surface platforms: functionalization capacity, biorecognition capability and resistance to fouling from undiluted biological media. Biosens Bioelectron. 2014 Jan 15;51:150-7.

Filová E, Brynda E, Riedel T, Chlupáč J, Vandrovcová M, Svindrych Z, Lisá V, Houska M, Pirk J, Bačáková L. Improved adhesion and differentiation of endothelial cells on surface-attached fibrin structures containing extracellular matrix proteins. J Biomed Mater Res A. 2014 Mar;102(3):698-712.

2013

Riedel T, Riedelová-Reicheltová Z, Májek P, Rodriguez-Emmenegger C, Houska M, Dyr JE, Brynda E. Complete identification of proteins responsible for human blood plasma fouling on poly(ethylene glycol)-based surfaces. Langmuir. 2013 Mar 12;29(10):3388-97.

2011

Rodriguez-Emmenegger C, Brynda E, Riedel T, Houska M, Šubr V, Bologna Alles A, Hasan E,. Gautrot JE, Huck WTS: Polymer Brushes Showing Non-Fouling in Blood Plasma Challenge the Currently Accepted Design of Protein Resistant Surfaces. Macromol.Rapid.Com., 2011, 32, 952–957

Rodriguez-Emmenegger C, Avramenko OA, Brynda E, Bologna Alles A: Polymer brushes emerging as a new platform for direct detection of food pathogen in real samples. BIOSENSORS & BIOELECTRONICS 2011, 26, 4545-4551

2009

Riedel T, Brynda E, Dyr JE, Houska M: Controlled preparation of thin fibrin films immobilized at solid surfaces. J.Biomed.Mater.Res., 2009, 88A, 437-447

Filová E, Brynda E, Riedel T, Bačáková L, Chlupáč J, Lisá V, Houska M, Dyr JE: Vascular Endothelial Cells on Two- and Three-Dimensional Fibrin Assemblies for Biomaterial Coatings. J.Biomed.Mater.Res., 2009, 90, 55-69