Prof., RNDr. Pavel Hozák, DrSc.

Vedoucí skupiny Struktury buněčného jádra v genové expresi

Oddělení biologie buněčného jádra Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., se prof. Hozák dlouhodobě zabývá problematikou struktury buněčného jádra. Buněčné jádro je klíčovou organelou buňky, která uchovává geny, zajišťuje jejich ochranu před vlivy prostředí a zprostředkovává čtení genetické informace.

Je proto velmi důležité poznat zákonitosti, které řídí uspořádání genů v jádře, neboť jejich narušení vede k nerovnováze v aktivitě genů a ke vzniku závažných onemocnění. Mezi důležité objevy týmu prof. Hozáka patří zjištění, že čtení genů napomáhají i molekuly proteinu myosinu a některých lipidů. Jeho vědecký tým rovněž zdokonaluje metody elektronové mikroskopie, které posouvají možnosti vědeckého bádání o struktuře buněk. Prof. Hozák patentoval sadu nanočástic s různým tvarem, které umožní rozeznávat polohu různých molekul v buňkách, a to díky mimořádnému zvětšení dosahovanému v elektronových mikroskopech.

Nejvýznamnější výsledky

2015

Tan AS, Baty JW, Dong LF, Bezawork-Geleta A, Endaya B, Goodwin J, Bajzikova M, Kovarova J, Peterka M, Yan B, Pesdar EA, Sobol M, Filimonenko A, Stuart S, Vondrusova M, Kluckova K, Sachaphibulkij K, Rohlena J, Hozak P, Truksa J, Eccles D, Haupt LM, Griffiths LR, Neuzil J, Berridge MV: Mitochondrial genome acquisition restores respiratory function and tumorigenic potential of cancer cells without mitochondrial DNA. Cell Metab 2015 21(1): 81-94.

2014

Philimonenko VV, Philimonenko AA, Šloufová I, Hrubý M, Novotný F, Halbhuber Z, Krivjanská M, Nebesářová J, Šlouf M, Hozák P: Simultaneous detection of multiple targets for ultrastructural immunocytochemistry. Histochem Cell Biol 2014 141(3): 229-39.

Kalendová A, Kalasová I, Yamazaki S, Uličná L, Harata M, Hozák P: Nuclear actin filaments recruit cofilin and actin-related protein 3, and their formation is connected with a mitotic block. Histochem Cell Biol 2014 142(2): 139-52.

Härtlová A, Link M, Balounová J, Benešová M, Resch U, Strasková A, Sobol M, Philimonenko A, Hozák P, Krocová Z, Gekara N, Filipp D, Stulík J: Quantitative Proteomics Analysis of Macrophage-derived Lipid Rafts Reveals Induction of Autophagy Pathway at the Early Time of Francisella tularensis LVS infection. J Proteome Res 2014 13(2): 796-804.

2013

Yildirim S, Castano E, Sobol M, Philimonenko VV, Dzijak R, Venit T, Hozák P: Involvement of phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate in RNA polymerase I transcription. J Cell Sci 2013 126(Pt 12): 2730-9.

Venit T, Dzijak R, Kalendová A, Kahle M, Rohožková J, Schmidt V, Rülicke T, Rathkolb B, Hans W, Bohla A, Eickelberg O, Stoeger T, Wolf E, Yildirim AÖ, Gailus-Durner V, Fuchs H, de Angelis MH, Hozák P: Mouse nuclear Myosin I knock-out shows interchangeability and redundancy of Myosin isoforms in the cell nucleus. PLoS One 2013 8(4): e61406

Sobol M, Yildirim S, Philimonenko VV, Marášek P, Castaño E, Hozák P: UBF complexes with phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate in nucleolar organizer regions regardless of ongoing RNA polymerase I activity. Nucleus 2013 4(6): 478-86.

Roth J, Debbage P, Hozák P: In focus in Prague: intermediate filaments. Histochem Cell Biol 2013 140(1): 1-2.