Doc. RNDr. Jan Brábek, Ph.D.

Doc. RNDr. Jan Brábek, Ph.D.

Vedoucí skupiny Molekulární a buněčné mechanismy invazivity nádorových buněk

Na Katedře buněčné biologie Přírodovědecké fakulty UK v Praze se dlouhodobě zabývá výzkumem chování nádorových buněk, se zaměřením na molekulární a buněčné mechanismy jejich invazivity.

Invazivita nádorových buněk je kritickým krokem k tvorbě metastází, které jsou příčinou 90% úmrtí na nádorová onemocnění. Výzkum invazivity nádorových buněk má zcela zásadní význam pro vývoj nových léčiv potlačujících vznik metastáz, a tím i potenciál snížit v budoucnu úmrtnost na nádorová onemocnění.

Nejvýznamnější recentní výsledky: Jan Brábek v databázi PubMed

 

J. Brábek v médiích

Do rakoviny se pustil s urputností mistra bojového umění. A získal grant (iFORUM)

Vědci odhalili princip metastáz – jsou jako vojsko (MF Dnes)

 

Profil skupiny (mateřská instituce): Katedra buněčné biologie (PřF UK)

Nejvýznamnější výsledky

2016

Brábek J, Rosel D, Fernandes M. Pragmatic medicine in solid cancer: a translational alternative to precision medicine. Onco Targets Ther. 2016 Apr 5;9:1839-55. doi: 10.2147/OTT.S103832. eCollection 2016.

Jobe NP, Rösel D, Dvořánková B, Kodet O, Lacina L, Mateu R, Smetana K, Brábek J. Simultaneous blocking of IL-6 and IL-8 is sufficient to fully inhibit CAF-induced human melanoma cell invasiveness. Histochem Cell Biol. 2016 Aug;146(2):205-17. doi: 10.1007/s00418-016-1433-8. Epub 2016 Apr 21.

Gandalovičová A, Vomastek T, Rosel D, Brábek J.Cell polarity signaling in the plasticity of cancer cell invasiveness. Oncotarget. 2016 May 3;7(18):25022-49. doi: 10.18632/oncotarget.7214. Review.

2015

Vaškovičová K, Szabadosová E, Čermák V, Gandalovičová A, Kasalová L, Rösel D, Brábek J.PKCα promotes the mesenchymal to amoeboid transition and increases cancer cell invasiveness. BMC Cancer. 2015 Apr 29;15:326. doi: 10.1186/s12885-015-1347-1.

Pataki CA, Couchman JR, Brábek J. Wnt Signaling Cascades and the Roles of Syndecan Proteoglycans.J Histochem Cytochem. 2015 Jul;63(7):465-80. doi: 10.1369/0022155415586961. Epub 2015 Apr 24. Review.

Fernandes M, Rosel D, Brábek J. Translation in solid cancer: are size-based response criteria an anachronism? Clin Transl Oncol. 2015 Jan;17(1):1-10. doi: 10.1007/s12094-014-1207-5. Epub 2014 Jul 30.

2014

Janoštiak R, Pataki AC, Brábek J, Rösel D. Mechanosensors in integrin signaling: The emerging role of p130Cas. Eur J Cell Biol. 2014 Oct;93(10-12): 445-54

Janoštiak R, Brábek J, Auernheimer V, Tatárová Z, Lautscham LA, Dey T, Gemperle J, Merkel R, Goldmann WH, Fabry B, Rösel D. CAS directly interacts with vinculin to control mechanosensing and focal adhesion dynamics. Cell Mol Life Sci. 2014 Feb;71(4):727-44.

2013

Kosla J, Paňková D, Plachý J, Tolde O, Bicanová K, Dvořák M, Rösel D, Brábek J. Metastasis of aggressive amoeboid sarcoma cells is dependent on Rho/ROCK/MLC signaling. Cell Commun Signal. 2013 Jul 30;11(1):51. doi: 10.1186/1478-811X-11-51.

Rösel D, Brábek J, Veselý P, Fernandes M. (2013) Drugs for solid cancer: the productivity crisis prompts a rethink. Onco Targets Ther. Jun 26;6:767-77. (IF = 2.073)

Vaškovičová K, Zárský V, Rösel D, Nikolič M, Buccione R, Cvrčková F, Brábek J (2013). Invasive cells in animals and plants: searching for LECA machineries in later eukaryotic life. Biol Direct. 8:8. doi: 10.1186/1745-6150-8-8. (IF 2.720)