Postdoktorand(ka): Nádorová biologie lymfomů

Laboratoř se zaměřuje na základní výzkum nádorové biologie lymfomů (zhoubných nádorů vzniklých ve většině případů z B-lymfocytů) s rozsáhlými zkušenostmi nejen se základními technikami molekulární a buněčné biologie (mj. klonování, kultivace nádorových buněčných linií, průtoková cytometrie či genomické metody), ale také pokročilých metod jako vysoko-rozlišující mikroskopie, cílená editace genomu, či požití biosenzorů na FRET (Förster resonance energy transfer) principu.

Projekt: Nové terapeutické a prediktivní cíle u non-Hodgkinských lymfomů na základě charakterizace molekulárních interakcí při vzniku a propagaci signálu z B-buněčného receptoru.

Současná léčba non-Hodgkinských lymfomů je založena na nespecifických chemoterapeutických kombinacích vyvinutých před více než 40 lety. Nové léčebné strategie jsou tak nezbytné ke snížení toxicity a zlepšení účinnosti léčby a signalizace z B-buněčného receptoru jednou z nich. Cílem projektu je identifikace a popis možného terapeutického využití nových charakteristik a molekulárních cílů signalizace z B-buněčného receptoru v následujících bodech:

  1. studovat kinázy a relevantní motivy v CD79A/B koreceptorových molekulách B-buněčného receptoru nezbytné pro iniciaci signálu
  2. popsat mechanismy přenosu signálu specifické pro jednotlivé typy signalizace z B-buněčného receptoru a různé lymfomy
  3. popsat jiné zdroje onkogenní aktivace PI3K/AKT signální dráhy
  4. ověřit terapeutický potenciál narušení signalizace z B-buněčného receptoru na myších modelech
  5. využít primární nádorové buňky k popisu vlastností jejich signalizace z B-buněčného receptoru v klidu a při její inhibici.

 

Kontakt:

V případě zájmu zašlete životopis a stručný motivační dopis s přehledem profesních cílů (oboje v angličtině o délce max. jedné strany A4) na e-mail: ondrej.havranek@lf1.cuni.cz

Požadavky

Hledáme kandidáty se zájmem o studium nádorové biologie v rámci základního a pre-klinického výzkum nádorové biologie, kteří mají zájem se naučit široké spektrum pokročilých moderních metod.

Nabízíme

Nabízíme práci v přátelském prostředí nové a dynamické skupiny se zavedenou zahraniční spoluprací, která působí v moderním vědeckém centru nabízející prvotřídní výzkumné zázemí.

Místo

BIOCEV, Průmyslová 595, 252 50 Vestec (www.biocev.eu)

Nástup: Pozice je otevřená ihned (únor/březen 2018) s platovým ohodnocením v závislosti na odvedené práci a dvouletou smlouvu s možností


Kontakt
MUDr. Ondřej Havránek, Ph.D.
+420325873029
ondrej.havranek@lf1.cuni.cz