PhD student - Laboratoř molekulární patogenetiky

PhD student - Laboratoř molekulární patogenetiky

Laboratoř molekulární patogenetiky, Biotechnologický ústav AV ČR BIOCEV, hledá PhD studenty pro tyto výzkumné projekty:

Transkripční regulační sítě v neurosensorickém vývoji

Kritickým krokem v pochopení patofyziologie ztráty sluchu je identifikace genů, které jsou nezbytné pro diferenciaci a specifikaci jednotlivých druhů neurosenzorických buněk během embryonálního vývoje vnitřního ucha.

Pomocí transgenních myších modelů a Cre-loxP strategie, Crispr/Cas9, konfokální mikroskopie, a RNA sekvenovaní budou provedeny analýzy molekulárních mechanismů ovlivňujících morfogenezi a tkáňovou specifikaci během vývoje a jejich korelace k funkčním změnám.

Navrhovaný výzkum rozšíří naše znalosti regulace vývoje a možnosti regenerace neuronů a senzorických buněk v možných terapeutických aplikacích

Vývoj a ztráta funkce endokrinních buněk v pankreatu

Ztráta funkce beta buněk slinivky břišní je základem patofyziologických změn vázaných k diabetes mellitus. Tento projekt je zaměřen na molekulární mechanismy během embryonálního vývoje, zrání a funkce endokrinních beta buněk.

Dále budou zjištěny biomarkery spojené se vznikem a progresí diabetes mellitus v důsledku dysfunkce beta buněk.

Budou použity metody knockout technologie Cre/loxP a Crispr/Cas9, RNA sekvenování, imunohistochemie, konfokální mikroskopie, a single cell qPCR.

Projekt přispěje k objasnění patofyziologie diabetes mellitus a k identifikaci možných biomarkerů rozvoje tohoto onemocnění.

Více informací o laboratoři naleznete ZDE

Požadavky

  • vzdělání v oboru molekulární/vývojová/buněčná biologie nebo biochemie (Mgr./Ing.)
  • schopnost spolupráce v týmu s ostatními členy laboratoře
  • dobrá znalost angličtiny pro komunikaci v laboratoři a orientaci v odborném textu
  • odhodlání a zapálení pro výzkum

Nabízíme

  • práce v moderně vybavené laboratoři v nově vybudovaném vědecko-výzkumném centru BIOCEV
  • částečný úvazek a možnost získání osobního ohodnocení nad rámec stipendia
  • výzkum prováděný na transgenních myších modelech
  • mladý přátelský kolektiv, ochotný kdykoliv pomoci i poradit
  • zázemí a podpora uznávené vědecké instituce

Místo

BIOCEV

Vaše CV a několik informací o sobě zašlete prosím na email: gpavlinkova@ibt.cas.cz

Nástup: Ihned
Uzávěrka: 28.02.2019

Kontakt
RNDr. Gabriela Pavlínková, Ph.D.
+420325873794
gabriela.pavlinkova@ibt.cas.cz