Nabídka PhD / Mgr pozice v oblasti genové regulace a experimentální onkologie

Téma: Role enhancerů, superenhacerů, mikroRNA, transkripčních faktorů a 3D struktury chromatinu během hematopoetické diferenciace a leukemogeneze. Od genu, chromatinu a epigenetiky k diagnóze CNS nádorů a myšímu modelu nádorů.

Kontakt: Ústav patologické fyziologie LF1, Mgr. Vít Pospíšil, PhD,

vitek_pos@hotmail.com