Hledáme PhD student(k)y – HTS screening inhibitorů de novo syntézy purinů

Naše výzkumná skupina se dlouhodobě zabývá fyziologií a patologií purinového metabolismu, především de novo syntézy purinů (DNPS). Puriny jsou základními stavebními kameny živých organismů a jejich hladina je v buňce udržována rovnováhou mezi jejich de novo syntézou, recyklací a degradací. Za fyziologických podmínek jsou enzymy DNPS organizovány do proteinového komplexu purinosomu.

CÍLEM NAŠÍ PRÁCE je vyhledávání potenciálních poruch DNPS v populaci pacientů s nespecifickými neurologickými projevy a vytvoření modelových systémů pro studium fyziologie a patologie DNPS a purinosomu. V modelových systémech studujeme organizaci a dynamiku formování purinosomu a transkripční, proteomické a metabolomické změny známých a předpokládaných poruch DNPS.

Ve spolupráci s Ústavem molekulární genetiky AVČR pracujeme na HTS screeningu inhibitorů DNPS jako potenciálních léčiv nemocí DNPS a nádorových onemocnění. Naše skupina využívá široké spektrum metod a přístrojového vybavení dostupného na moderním pracovišti BIOCEV a špičkové výzkumné infrastruktuře OPENSCREEN-CZ.

Dále spolupracujeme s Metabolickou laboratoří při Masarykově univerzitě v Olomouci a dvěma excelentními pracovišti v USA.

 

ŠKOLITELKA: Ing. Marie Zikánová, PhD

Hlásit se můžete na emailu marie.zikanova@lf1.cuni.cz nebo na telefonu 773 457 392.
V případě, že se dohodneme na spolupráci, je nutné podat přihlášku ke studiu nejpozději do 30. 4. 2018.

Požadavky

Hledáme silně motivovaného jedince vystudovaného v oboru biochemie, patobiochemie, biomedicínské inženýrství či molekulární biologie (vysokoškolské studium ukončené do 30. 9. 2018).

Nabízíme

Nabízíme práci v malém a přátelském kolektivu, vedení ke schopnosti samostatně plánovat a provádět experimenty i adekvátně interpretovat výsledky, vylepšení PhD stipendia z grantových prostředků.

Místo

Univerzita Karlova – 1. lékařská fakulta, detašované pracoviště Kliniky dětského a dorostového lékařství, Biocev, Průmyslová 595, Vestec. Část práce bude prováděna v Ústavu molekulární biologie AVČR v Krči.

Kontakt
Ing. Marie Zikánová, Ph.D.
+420325873015
marie.zikanova@lf1.cuni.cz