Infrastruktury a servisní laboratoře

Infrastruktury a servisní laboratoře

Výzkumné infrastruktury BIOCEV jsou integrovány do panevropských výzkumných infrastruktur (především ESFRI), což zvyšuje úroveň jejich expertízy, efektivity a posiluje i jejich význam a důležitost v rámci Evropského výzkumného prostoru. Mezi výzkumné infrastruktury v BIOCEV patří: CCP - České centrum pro fenogenomiku, CIISB – Česká infrastruktura pro integrativní strukturní biologii, Czech-Bioimaging - Národní infrastruktura pro biologické a medicínské zobrazování, ELIXIR-CZ - Česká národní infrastruktura pro biologická data 

Řešení komplexních projektů vyžaduje také kvalitní základnu technik soustředěných v servisních laboratořích, tzv. „core facilities“. Všechny servisní laboratoře BIOCEV jsou otevřené pro poskytování výzkumných služeb vnějším uživatelům.