Infrastruktury a servisní laboratoře

Infrastruktury a servisní laboratoře

Výzkumné infrastruktury BIOCEV jsou integrovány do panevropských výzkumných infrastruktur (především ESFRI), což zvyšuje úroveň jejich expertízy, efektivity a posiluje i jejich význam a důležitost v rámci Evropského výzkumného prostoru.

Mezi výzkumné infrastruktury v BIOCEV patří: CCP (České centrum pro fenogenomiku) , CIISB (Česká infrastruktura pro integrativní strukturní biologii), Czech-Bioimaging (Národní infrastruktura pro biologické a medicínské zobrazování), ELIXIR-CZ (Česká národní infrastruktura pro biologická data) a Národní centrum lékářské genomiky.

Řešení komplexních projektů vyžaduje také kvalitní základnu technik soustředěných v servisních laboratořích, tzv. „core facilities“. Všechny servisní laboratoře BIOCEV jsou otevřené pro poskytování výzkumných služeb vnějším uživatelům.