Zde se nacházíte: Biocev / Výzkumný program / Vývoj léčebných a diagnostických postupů

Vývoj léčebných a diagnostických postupů

Výzkumný záměr

VP5_2

Cílem programu je objasnění molekulárních mechanismů závažných onemocnění, která ve svém součtu představují významný zdravotnický problém. Pochopení normálních a k onemocnění vedoucích mechanismů na úrovni molekulární, buněčné i orgánové je klíčem k účinné prevenci, zavedení nových diagnostických postupů, návrhu nového léčebného zásahu či změně stávajícího léčebného algoritmu. Výzkumný program zahrnuje spektrum projektů, které od reprodukční medicíny přes komplikace diabetu, autoimunitní a vybraná nádorová onemocnění, vrozené vady metabolismu až po studium patologie hemu a účinku nedostatku či nadbytku plynných signálních molekul směřují ke zlepšení diagnostiky a získání údajů využitelných pro návrh nových druhů léčby. Pro realizaci programu budou využívány soudobé možnosti studia signálních a regulačních drah buňky na různých úrovních, jejichž poznávání významným způsobem posunuje naše chápání dynamiky chorobného stavu.

Cíle

spermo1

Program má výrazný aplikační potenciál zejména v medicíně. Poznání preventivních možností ovlivní zdraví a kvalitu života velkých skupin v populaci. Do současné klinické praxe přímo zasáhnou nové diagnostické postupy s odhalením nové generace biomarkerů, s přípravou nově navržených diagnostických kitů a s určitým časovým odstupem i návrh nových léčebných prostředků. Budoucnost léčebných zásahů je v personalizované léčbě, aplikační výstupy výzkumného programu tuto cestu jednoznačně akcentují.

Vedoucí programu

Prof. Ing. Stanislav Kmoch, CSc.

06-portret-03
  • Prof. Ing. Stanislav Kmoch, CSc.

  • Vedoucí výzkumného programu Vývoj léčebných a diagnostických postupů, vedoucí skupiny
  • Genetická a molekulární podstata lidských nemocí
  • +420 224 967 016
  • curriculum vitae

Nejvýznamnější recentní výsledky

Profil skupiny (mateřská instituce)

Výzkumné projekty

Kontakty

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Kateřinská 32
121 08 Praha 2
Česká republika
+420 224 967 691