Zde se nacházíte: Biocev / Akce / Odborný konzultační den – Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP

Odborný konzultační den – Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP

  • kdy: 12.12.2017 - 12.12.2017 | 10:00 AM
  • kde: BIOCEV, Průmyslová 595, Vestec , Conference hall (U2.012)

Dobrý den,

dovolujeme si Vás pozvat na odborný konzultační den, který pořádá Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP pod záštitou NRL pro papillomaviry a polyomaviry, Ústavu hematologie a krevní transfuze a Katedry genetiky a mikrobiologie, Přírodovědecké fakulty UK.

  • 12. prosince 2017 od 10.00 hodin
  • velký konferenční sál centra BIOCEV, Průmyslová 595, Vestec u Prahy.

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrží certifikát o účasti. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Dle novely zákona č. 96/2004 Sb. se od 1. 9. 2017 ruší kreditní systém spjatý s vydáváním Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Protože však platí povinnost celoživotního vzdělávání, vydáme nelékařům a středoškolským pracovníkům potvrzení o účasti.

Po skončení odborného programu je možnost prohlídky centra. Pokud máte o prohlídku zájem, prosím zaškrtněte příslušnou kolonku při registraci. Údaje v registračním formuláři prosím vyplňte s ohledem na povinnost vystavení daňového dokladu.

Pro zaměstnance ÚHKT a Katedry genetiky a mikrobiologie je registrace zdarma.

Uzávěrka registrací je 6. prosince 2017

PROGRAM KE STAŽENÍ

REGISTRACE

Registrační poplatek 200,- Kč můžete provést na účet 31438021/0710, variabilní symbol 3514. Do zprávy pro příjemce prosím uveďte své jméno.

S pozdravem,

RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D.
vedoucí NRL pro papillomaviry a polyomaviry
Tel.: +420 325 873 922, +420 325 873 941, +420 325 873 947
E-mail: Ruth.Tachezy@uhkt.cz, tachezyr@natur.cuni.cz, ruth.tachezy@natur.cuni.cz

Katedra genetiky a mikrobiologie; Přírodovědecká fakulta
Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta
Albertov 6, 128 43 Praha 2
www.natur.cuni.cz