Zde se nacházíte: Biocev / Akce / COURSE PAMIB 2018

COURSE PAMIB 2018

  • kdy: 16.4.2018 - 20.4.2018 | 08:30
  • kde: Institute of Molecular Genetics of the CAS, Vídeňská 1083, Prague 4, Czech Republic

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Ústav molekulární genetiky AV ČR a Československá mikroskopická společnost Vás zvou na týdenní kurz “Zpracování a analýza mikroskopických obrazů v biomedicíně” určený PhD studentům a mladším vědeckým pracovníkům. Kurz se bude konat v Ústavu molekulární genetiky AV ČR v Praze-Krči ve dnech 16.-20.4. 2018.

Náplní kurzu budou základy práce s obrazem, tj. sběr dat, zpracování a analýza obrazů včetně moderních stereologických metod. Kromě teorie bude velký důraz kladen na praktická cvičení s využitím volně dostupného programu Fiji (fiji.sc). Účastníci jej budou využívat pro zlepšení obrazu, budou řešit biologické úlohy, jako jsou analýza kolokalizace obrazů, analýza dat z metody FRAP nebo z elektronové mikroskopie, sledování pohybu buněk a segmentace objektů. Obtížnější segmentaci budou řešit trénovatelným algoritmem v programu ilastik (ilastik.org), budou restaurovat obrazová data pomocí dekonvoluce v programu Huygens (svi.nl). Součástí budou dále lekce s programem Imaris (http://www.bitplane.com/imaris/imaris), včetně praktických cvičení na firemních počítačích, které povede odborný specialista z firmy.

Podrobné informace o kurzu a odkaz na on-line registrační formulář naleznete na stránkách kurzu (http://microscopytraining.eu/imageprocess/). Kurz volně navazuje na Mikroskopické metody v biomedicíně, který je vhodným úvodem, nicméně účast na tomto kurzu není nutná.

Kurz bude vyučován v anglickém jazyce.
S pozdravem a jménem organizátorů,
Michaela Efenberková a Martin Čapek