Zde se nacházíte: Biocev / Pro média / Novinky / Pro média / Galerie / Aktuální stav a letecké fotky dokončené stavby Centra BIOCEV

Aktuální stav a letecké fotky dokončené stavby Centra BIOCEV

publikováno: 20.11.2015

Každou středu v měsíci probíhala jednání za účasti zástupců zadavatele, projektanta, technického dozoru stavebníka, zhotovitele a zástupců MŠMT. Byly projednány jednotlivé body dle zápisu a řešila se především následující témata: podrobná obhlídka staveniště, projektová agenda, agenda zhotovitele, agenda technického a autorského dozoru, bezpečnost práce, agenda nákladů stavby a finanční uzavření stavby, koordinace při instalaci přístrojů a vybavení.

Aktuální stav:

  • Na všech objektech (Energocentrum, České centrum pro fenogenomiku a Biotechnologické a biomedicínské centrum) se instalují přístroje a vybravení
  • Laboratorní nábytek a digestoře: byla dokončena dodávka a montáž laboratorního nábytku v Českém centru pro fenogenomiku, v 2.nadpodlaží Biotechnologického a biomedicínského centra probíhají finalizační práce, v 1.nadpodlaží práce pokračují.
  • Centrální Kryotechnologie: aktuálně probíhá montáž potrubí, kabelových tras řídících obvodů, koncových elementů a na betonový základ byly instalovány zásobníky.
  • Hlavní technologické celky: parní sterilizátory jsou dodány na staveniště, zabudovány a postupně připojovány na vnitřní inženýrské sítě a testovány a zprovozňovány.
  • Kontrola a evidence nově zakoupených přístrojů: byl vydán podrobný harmonogram a přesný plán stěhování včetně manuálu pro uživatele, obojí bylo s uživateli projednáno a odsouhlaseno. Termíny dodávek přístrojů jsou průběžně koordinovány s dodavateli. V září byla zahájena detailní příprava instalace prvních velkých přístrojů (např. difraktometru v core facilitě strukturální biologie). Ke konci října bylo do objektů dodáno cca 85% pořizovaných přístrojů.
  • IT technologie: hlavní serverovna je plně zprovozněna, v záložní probíhá zprovozňování jednotlivých racků. Probíhá instalace komponent audio-video techniky v hlavním přednáškovém sále. Probíhá postupné zprovozňování sítě LAN. Byly navezeny HW komponenty do serveroven. Dokončují se práce a instalují se technologie nutné k připojení do celoakademické sítě CESNET2.
  • Autobusová linka k BIOCEV: obec Vestec zajistila prodloužení autobusové linky až k Centru BIOCEV. Uvažuje se také o zřízení lokální linky mezi areálem v Krči a Centrem BIOCEV. Rada BIOCEV schválila zpracování dopravní studie pro zadání dalších stupňů PD.